Meer dan begaafd

Jos Dohle Talent Teaching

Op de St. Jozefschool zijn we gespecialiseerd in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Omdat de hulpvraag die deze kinderen hebben heel uiteenlopend is, kunnen we niet zomaar uitleggen hoe dat gaat. Wel merken we dat er soms meer behoefte is …