Nieuwsbrief 22-9-2022

Woord van de directie

Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief zie ik veel ouders en kinderen in de school komen voor de eerste kind-oudergesprekken. Na de eerste weken, vinden wij het fijn om u en uw kind snel te spreken. Zo kunnen we u tijdig op de hoogte brengen als dingen nog niet helemaal gaan zoals we verwachten, maar kunnen we vooral de kinderen gelijk goed leren kennen. Het is fijn om ieder kind even rustig te kunnen spreken en te horen waar ze enthousiast van worden, moeite mee hebben, tegenop zien enz. De komende weken gaan we met de informatie uit deze gesprekken aan de slag.

We hebben er inmiddels ook bijna drie weken schoolfruit op zitten. Ik vind het heel mooi om te zien hoe sommige kinderen veranderd zijn. In de eerste week vroeg een leerling nog “mag ik er ook alleen even aan likken om te proeven?” Inmiddels zien we bij de meeste soorten fruit dat de kinderen zitten te smullen en graag nog een stuk extra komen halen. Dankzij de inzet van een groepje ouders wordt het dagelijks voor alle kinderen klaargemaakt en kunnen wij het zo uitdelen in de klas. Wat fijn!

In deze nieuwsbrief vindt u ander andere informatie over de overblijf, de jaarvergadering van de ouderraad, babynieuws van onze collega Simone en een personele wisseling bij Engels. Tot slot vindt u nog wat tips om zelf aan te kunnen sluiten bij een leuk beweegmoment in Wassenaar.

Met vriendelijke groet,

Jos Dohle

Alvast noteren

 • Donderdag 29 september    studiedag, alle kinderen vrij
 • Dinsdag 4 oktober     Schoolfotograaf
 • Woensdag 5 oktober    Start kinderboekenweek
 • Vrijdag 7 oktober    Boswachter in de klas (groep 5/6)
 • Maandag 10 oktober    Excursies groep 1/2 A, B, 3, 4, 7 en 8
 • Dinsdag 11 oktober    Excursie groep 1/2 C
 • Woensdag 19 oktober    Lijnbaltoernooi groep 6

Babynieuws

Op zondag 7 augustus is juf Simone bevallen van haar tweede dochter:

Sofie Charlotte Mentink.

Alles gaat goed met moeder en dochter.

Binnenkort komen ze samen even langs op school.

Ouderraad

Afgelopen Dinsdag 20 September heeft de jaarvergadering plaatsgevonden. Het jaarverslag is goedgekeurd en de begroting van komend jaar is besproken. Tijdens de vergadering hebben wij afscheid genomen van Sabine van Leeuwen en Sylvia Vermeulen. Wij willen hen hartelijk bedanken voor hun inzet binnen de OR de afgelopen jaren.

Wij zijn blij te kunnen mededelen dat wij dit jaar Yvanka Akerboom (moeder van Amber gr 4 en Tygo gr 2b) en Petra de Jong (juf groep 8) mogen verwelkomen als nieuwe leden. Met het vertrek van Sabine zal Mandy Roos de rol van penningmeester overnemen. Angela van Noort neemt de rol van voorzitter over van Nathalie Parlevliet.

Voor Nathalie Parlevliet en Karin Wolda breekt hun laatste jaar aan als leden van de ouderraad. Hun kinderen zitten inmiddels in groep 8 en zullen na dit schooljaar de Jozefschool gaan verlaten. Mocht u interesse hebben in een van deze vrijkomende plaatsen, neem dan contact met ons op. We vertellen u graag meer over de bezigheden van de ouderraad en wat er van u als lid verwacht wordt. De email van de ouderraad is ook actief, mocht u vragen of ideeën hebben, dan kunt u deze mailen naar ouderraad@bsjozef.nl. De komende weken houden wij ons bezig met de dag van de leraar en de organisatie rondom de schoolfotograaf.

Het overblijven

Hierbij een paar tips om het overblijven voor uw kind zo aangenaam mogelijk te maken:

 • Geef uw kind iets mee wat hij/zij lekker vindt. Denk daarbij aan het brood, het beleg én 2x drinken (1x voor de ochtendpauze en 1 voor het overblijven).
 • Geef uw kind niet teveel mee. Uw kind heeft veel te zien en te kletsen tijdens het overblijven en eet daardoor waarschijnlijk minder dan thuis. En het is fijn voor uw kind als zij/hij alles “snel” op kan eten, zodat uw kind lekker buiten kan spelen.
 • De overblijfouders vinden dat de kinderen minimaal 1 boterham op moeten eten en moeten drinken. Andere dingen uit de trommel hebben geen prioriteit. Neemt uw kind iedere dag eten mee terug naar huis, wilt u de hoeveelheid brood dan minderen?
 • Sommige ouders willen hun kind een snoepje meegeven in de broodtrommel. Dit mag één klein snoepje zijn (dus geen rolletjes en zakjes snoep).

De overblijfouders zullen uw kind zoveel mogelijk stimuleren om alles op te eten, maar zij kunnen uw kind niet dwingen!

Reserve overblijfouders gezocht

Het overblijfrooster voor het schooljaar 2022-2023 is helemaal rond. Met dank aan de vaste overblijfouders die er iedere dag weer voor de kinderen zijn.

Er is echter wel een tekort aan reserve overblijfouders. Deze reserve overblijfouders worden ingeschakeld als een vaste overblijfouder ziek of met vakantie is of een keer niet kan.

Zonder reserve overblijfouders komen we echt in de problemen. Geef u op om af en toe een keer in te vallen. Natuurlijk draait u eerst 3 keer mee om te kijken hoe het overblijven in zijn werk gaat. Overblijfouders krijgen een kleine vrijwilligersvergoeding en de kindern blijven die dag gratis over.

Als u vragen of opmerkingen over het overblijven heeft of u zich wilt opgeven als overblijfouder of daar informatie over wilt, kunt u contact opnemen met Ingrid Bellekom (overblijfcoördinator) via overblijf@bsjozef.nl

Nieuwe leerkracht Engels

Onlangs heeft onze vakleerkracht Engels, juf Annemiek, laten weten dat zij gaat stoppen bij ons omdat het combineren van haar twee banen niet goed lukt. Annemiek is komende maandag voor het laatst bij ons. Het is gelukkig ook al gelukt om een vervanger te vinden. Deze week heeft Ria Hilhorst op maandag al een dagje meegedraaid met Annemiek. Ria heeft jarenlang ervaring in het voortgezet onderwijs én het basisonderwijs. Zij komt twee ochtenden per week Engels geven aan alle groepen en kan direct beginnen. Komende week zijn Annemiek en Ria er nog een keer dubbel en daarna verzorgt Ria zelf alle lessen.

Online webinars over opvoeden

Kwadraad (schoolmaatschappelijk werk) organiseert in samenwerking met Tische Neeve webinars over verschillende thema’s m.b.t. opvoeden/opgroeien. U kunt u gratis aanmelden voor zo’n webinar via deze link: https://www.kwadraad.nl/nieuws/gratis-webinars-over-opvoeding-in-stichtse-vecht/

Fit in Wassenaar – Power Programma voor je gezondheid

Het programma Fit in Wassenaar is er niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Om je goed te voelen speelt niet alleen bewegen een rol. Het gaat ook om voldoende ontspanning en slaap, gezonde voeding en het voelen van verbinding met je omgeving en de mensen om je heen. Fysieke gezondheid en mentale gezondheid vormen samen de basis om met energie om te kunnen gaan met de uitdagingen van het leven. Soms kan dit lastig zijn en kun je wel wat ondersteuning, wat extra POWER gebruiken. Daarom heeft Fit in Wassenaar deze week het Power Programma gelanceerd samen met lokale partners. Dit programma is voor alle inwoners van Wassenaar. Deelname is gratis en aanmelden verplicht.
Aanmelden kan door een bericht te sturen naar info@fitinwassenaar.nl onder vermelding van je naam of via de website https://www.fitinwassenaar.nl/nieuws/