Groepen
Nieuws
Agenda

Berichtenarchief

facebookYouTubeTwitterTwitter
school wassenaar

Deze school maakt onderdeel
uit van de SKOW.

Organisatie

Onze school is één van de drie katholieke scholen in Wassenaar. Het bestuur is de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW).

Op school is de locatiedirecteur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en legt daarvoor verantwoordelijkheid af bij de bovenschools directeur.

De Medezeggenschapsraad van de school is een wettelijk orgaan binnen de school. De Oudervereniging ondersteunt de school in veel activiteiten.

Contact

basisschool-wassenaar-jozef

RK Basisschool St. Jozef
Thorbeckestraat 37
2241 KR Wassenaar
Tel. 070 - 511 39 34