GGD / JGZ

Welkom bij JGZ

Opgroeien en opvoeden gaat gelukkig meestal goed en zonder problemen. Toch gaat het niet altijd vanzelf. Alle ouders hebben wel eens vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. JGZ ondersteunt ouders bij hun alledaagse zorg. En we geven op de juiste momenten vaccinaties die beschermen tegen ziekten. De diensten van JGZ zijn gratis, met uitzondering van sommige cursussen en themabijeenkomsten.

Voor kleine en grote kinderen

JGZ gaat voor blije en gezonde kinderen. Ons werk is erop gericht om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen. Tot de leeftijd van vier jaar bent u regelmatig met uw kind bij ons op het consultatiebureau geweest. Nu uw kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling van uw kind volgen.

Gezondheidsonderzoek groep 2

In groep 2 wordt uw kind uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Net als bij de vorige bezoeken wordt uw kind eerst gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en een gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, waarbij onder meer gekeken wordt naar de houding en de motoriek. De jeugdarts gaat met u in gesprek over de gezondheid en de opvoeding. Heeft u vragen of zorgen, aarzel dan niet om die te bespreken.

Spraak-taalonderzoek
Een kleuter maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond vijf jaar maakt hij langere zinnen met ‘want’ of ‘maar’. Een goed moment om te kijken hoe het met de taalontwikkeling gaat. Onze logopedisten doen onderzoek om te achterhalen of een kind problemen heeft met spreken, luisteren, taal, stem of mondgedrag. Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Het gebeurt alleen als u of de leerkracht aangeeft dat er vragen of zorgen zijn over de taal- en spraakontwikkeling. U krijgt hier vooraf informatie over.

Gezondheidsonderzoek groep 7

In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidles in de klas. De les gaat onder meer over voeding, puberteit en pesten. De jeugdverpleegkundige voert daarna met uw kind een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Zit uw kind in groep 7, dan ontvangt u in de loop van het schooljaar een brief over dit onderzoek.

Preventie via vaccinatie

Uw kind krijgt vaccinaties bij 4 en 9 jaar. Het is een herhaling van eerdere vaccinaties en belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen bepaalde infectieziekten als het alle prikken heeft gehad. U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd.
Meisjes van 12 jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Opvoedinformatie

Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch dat u af en toe op zoek bent naar bruikbare informatie of advies bij problemen. Kijk dan eens op onze website www.jgzzhw.nl.

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 – 054 99 99  of via info@jgzzhw.nl.

Volg ons ook op Facebook! Hier deelt Jet, onze virtuele medewerkster, haar ervaringen, tips en leuke nieuwtjes over gezondheid, verzorging en opvoeding. U vindt haar via facebook.com/JetvandeJGZ.

 

Contact:

Contactbureau:   088 – 054 99 99

E-mail:   info@jgzzhw.nl

Website: www.jgzzhw.nl

 

De jeugdarts die aan onze school is verbonden is Frank Nijkamp, de jeugdverpleegkundige is Anja van Diggele.