Leden MR

Renee van Gemeren

Mijn naam is Renee van Gemeren. Samen met Adriaan zijn wij de ouders van Saio en Nova. Nova komt in 2022 naar school en Saio zit in groep 3. Kort nadat Saio naar school ging ben ik gestart als klassenmoeder en ik ben in januari 2020 gestart als lid van de MR.
Ik heb een achtergrond in de psychologie en ben inmiddels werkzaam als data analist in de internationale logistiek.
Ik vind het leuk om via de MR betrokken te zijn bij de school van mijn kind(eren). Dit geeft me de mogelijkheid om mee te denken en praten over de onderwerpen die ons raken.

Lukas Stein – voorzitter MR

Mijn oudste zoon Julius zit sinds eind 2018 op de Jozefschool en omdat er zo goed voor hem wordt gezorgd op deze school, wil ik graag iets terug doen. Een taak als MR-lid leek mij een erg nuttige manier om dit te doen. Hoewel ik pas sinds januari 2020 in de MR zit, is dit vermoeden al bevestigd. Graag wil ik meedenken en adviseren over beslissingen die de school en natuurlijk ook de leerlingen en ouders raken.

Ik heb een juridische achtergrond en werk nu als productmanager in de telecom. Ik hoop dat mijn (werk)ervaring een goede toevoeging kan zijn op de kennis die nu al aanwezig is in de MR.

Privé ben ik getrouwd en heeft Julius een jonger broertje die in schooljaar 2020/2021 naar school gaat. Ik loop dus nog wel een tijdje rond op de Sint Jozefschool. Als jullie vragen hebben over de MR, of zaken hebben die relevant zijn voor de MR dan hoor ik dit graag!

Ilse Schalkers

Mijn naam is Ilse Schalkers, moeder van Ruben in groep 6, Julian in groep 8 en Renske die inmiddels in de derde klas op de middelbare school zit. Ik loop dus al een tijdje mee als ouder op de Jozefschool met ervaring als leesmoeder, schoonmaakmoeder en klassenmoeder, maar vanaf schooljaar 2019/2020 ook als MR-lid en GMR-lid.

Ik werk als personeelsfunctionaris op een school voor voortgezet onderwijs en vind het leuk om als MR-lid een inkijkje te hebben in de organisatie van een school voor primair onderwijs. Ik hoop met mijn kennis en ervaring bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de Jozefschool en mee te praten en te denken over de verschillende onderwerpen waar een school mee te maken krijgt. Het lijkt me erg leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen.

 Annemarie Boessenkool

In oktober 2006 ben ik als leerkracht komen werken op de St. Jozefschool, eerst als remedial teacher en sinds december 2009 ook als intern begeleider. Als intern begeleider draag ik verantwoordelijkheid voor de zorg die wij als Jozefschool aan de kinderen met een speciale hulpvraag geven. Met de leerkrachten volg ik de ontwikkeling van de kinderen, bewaak ik de voortgang van ingezette trajecten en onderhoud ik contacten met de diverse externe professionals. De uitvoering van de zorg wordt gerealiseerd door de leerkrachten in de groep en waar nodig door de remedial teachers buiten de groep. Zo zorgen we met elkaar voor een hoog zorgniveau. In 2007 kwam er een vacature binnen de MR en ben ik toegetreden. In 2017 ben ik ook lid geworden van de GMR. Ik vond én vind het interessant om achter de schermen van het schoolgebeuren mee te kunnen kijken en mee te kunnen denken en ideeën en meningen van de directie en van u, ouders te horen. Heeft u vragen of ideeën, spreek één van ons dan gerust aan. Zo kunnen we samen werken aan een zo goed mogelijke St. Jozefschool!

Miriam van Vliet

Ik ben Miriam van Vliet en werk al zo’n 20 jaar op de Jozefschool. Ik ben woonachtig in Wassenaar en moeder van drie dochters, waarvan de jongste, Liselle in groep 6, elke dag met veel plezier naar de Jozefschool gaat.

Ik hecht veel waarde aan de sfeer op school, waar alle kinderen  zich veilig moeten kunnen voelen en waar zij zich zo goed mogelijk kunnnen ontwikkelen op bijvoorbeeld sociaal, emotioneel en intellectueel gebied.

Het meedenken en praten over schoolbelangen en zo bij te dragen aan het beleid van de Jozefschool is voor mij de belangrijkste reden om (opnieuw) lid te zijn van de MR.

 Kirsten Siera

Mijn naam is Kirsten Siera en sinds februari 2018 ben ik werkzaam op de St. Jozefschool. Ik ben woonachtig in Leiderdorp. Voordat ik kwam werken op de St. Jozefschool heb ik 2,5 jaar gewerkt op een basisschool in Leiderdorp. 

Dit schooljaar start ik mijn derde jaar in groep 7. Een leerjaar wat ik erg interessant vind en waar ik het enorm naar mijn zin heb! Ik vind het prachtig om kinderen te begeleiden bij het zetten van de stappen die voor dát kind belangrijk zijn. Bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen is uitdagend en elke dag anders. 

De reden waarom ik bij de MR zit, is omdat ik graag actief wil meedenken en praten over het beleid en de belangrijke zaken die onze school aangaan.