Groepen
Nieuws
Agenda

Berichtenarchief

facebookYouTubeTwitterTwitter
school wassenaar

Deze school maakt onderdeel
uit van de SKOW.

Leden MR

Martin van der Heijden – Voorzitter

imageMijn naam is Martin van der Heijden. Vader van Colin in groep 7. Sinds de start op de Jozefschool van mijn oudste zoon, welke inmiddels een carrière op het voortgezet onderwijs begonnen is, zit ik in de MR van de St. Jozefschool, eerst als gewoon lid en sinds dit schooljaar heb ik ook de voorzittershamer overgenomen.
De Jozefschool noem ik liefkozend “onze” school. Onze kinderen brengen een zeer belangrijk deel van hun jeugd door in het basisonderwijs. Een goede, en niet te vergeten veilige gang van zaken in en om de school is dan ook van zeer groot belang. Samen met het bestuur, de personeelsgeleding en de oudergeleding van de MR proberen we dit zo goed mogelijk te regelen voor “onze” school.

Maikel Parlevliet

imageMijn naam is Maikel Parlevliet, ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Anneloes zit nu in groep 8, Lisette zit in groep 6 en Ewout zit in groep 4.
Doordat ik een eigen bedrijf heb, ben ik weinig in de gelegenheid om overdag te helpen op school. Ik wil wel graag iets betekenen op de school van mijn kinderen. Ik hoop met mijn kennis als ondernemer een toevoeging te zijn in de MR. Ik vind het leuk om over schoolzaken te praten en/of te discussiëren. En door lid van de MR te zijn, kan ik nauw betrokken zijn met de school waar mijn kinderen een groot gedeelte van hun jeugd aanwezig zijn!

Tevens ben ik namens de MR van de Jozefschool ouderlid van de gezamenlijke MR van het overkoepelende orgaan van de drie Katholieke scholen in Wassenaar SKOW.

Eveline Thiry

Eveline ThiryMijn naam is Eveline Thiry, getrouwd en moeder van Tim en Femke. Tim zit in groep 8 en Femke zit in groep 5. Ik zet mij graag in voor de MR van de Jozefschool omdat ik graag een bijdrage lever aan de omgeving waar mijn kinderen een belangrijke fase van hun jeugd doorbrengen. Het is leuk om samen met andere ouders en leerkrachten een team te vormen en gezamenlijk te werken aan een school waar kinderen en ouders met een goed gevoel binnenstappen. Ik vertrouw erop dat ik als MR lid hier een positieve bijdrage aan kan leveren.

 Annemarie Boessenkool

In oktober 2006 ben ik als leerkracht komen werken op de St. Jozefschool, eerst als remedial teacher en sinds december 2009 ook als intern begeleider. Als intern begeleider draag ik verantwoordelijkheid voor de zorg die wij als Jozefschool aan de kinderen met een speciale hulpvraag geven. Met de leerkrachten volg ik de ontwikkeling van de kinderen, bewaak ik de voortgang van ingezette trajecten en onderhoud ik contacten met de diverse externe professionals. De uitvoering van de zorg wordt gerealiseerd door de leerkrachten in de groep en waar nodig door de remedial teachers buiten de groep. Zo zorgen we met elkaar voor een hoog zorgniveau. In 2007 kwam er een vacature binnen de MR en ben ik toegetreden. In 2017 ben ik ook lid geworden van de GMR. Ik vond én vind het interessant om achter de schermen van het schoolgebeuren mee te kunnen kijken en mee te kunnen denken en ideeën en meningen van de directie en van u, ouders te horen. Heeft u vragen of ideeën, spreek één van ons dan gerust aan. Zo kunnen we samen werken aan een zo goed mogelijke St. Jozefschool!

Miriam van Vliet

Ik ben Miriam van Vliet en werk al zo’n 20 jaar op de Jozefschool. Ik ben woonachtig in Wassenaar en moeder van drie dochters, waarvan de twee jongsten elke dag met veel plezier naar de Jozefschool gaan: Roselie (groep 8) en Liselle (groep 4).

Ik hecht veel waarde aan de sfeer op school, waar alle kinderen  zich veilig moeten kunnen voelen en waar zij zich zo goed mogelijk kunnnen ontwikkelen op bijvoorbeeld sociaal, emotioneel en intellectueel gebied.

Het meedenken en praten over schoolbelangen en zo bij te dragen aan het beleid van de Jozefschool is voor mij de belangrijkste reden om (opnieuw) lid te zijn van de MR.

 John Schrader

Sinds het schooljaar 1998/1999 werk ik op de St.Jozefschool. Van al deze jaren ben ik 8 jaar werkzaam geweest binnen de directie van de school. Het waren 8 leuke en interessante jaren met veel uitdaging. Met ingang van het schooljaar 2009/2010 heb ik het “directiestokje” overgedragen aan meester Jos en ben ik op dit moment leerkracht van groep 5 (met veel plezier). Deelnemen aan het werk binnen de MR is voor mij een leuke en interessante uitdaging. Op deze wijze kan ik van dichtbij mee blijven denken en werken aan het beleid van de school.

Contact

basisschool-wassenaar-jozef

RK Basisschool St. Jozef
Thorbeckestraat 37
2241 KR Wassenaar
Tel. 070 - 511 39 34