Scholen op de kaart

Via de website www.scholenopdekaart.nl kunt u informatie vinden over alle scholen in Nederland.

Een deel van deze informatie wordt voor alle scholen centraal geregeld, zoals de leerlingaantallen en resultaten. Daarnaast kunnen scholen zelf extra informatie toevoegen om ouders een beter beeld te geven van de school. U kunt tevens verschillende scholen op onderdelen met elkaar vergelijken om zo een goede keuze te kunnen maken.

Wij hebben voor de St. Jozefschool alle beschikbare onderdelen ingevuld, zodat u een zo compleet mogelijk beeld van de school kunt zien. Naast onze website en schoolgids, kunt u hier belangrijke informatie vinden.

Ga naar de pagina van de St. Jozefschool.