Nieuwsbrief 25-8-2022

Woord van de directie

Welkom terug! Na een heerlijke, zonnige vakantie, zijn we afgelopen maandag weer van start gegaan. Met het hijsen van de vlag en het ontvangen van de kinderen over de rode loper hebben we het schooljaar officieel geopend.

We willen met de St. Jozefschool graag meer aandacht gaan besteden aan gezonde voeding en een duurzame samenleving. Vlak voor de zomervakantie hebben we een aanvraag gedaan voor gratis fruit op school. Die aanvraag is toegekend. Dat betekent dat vanaf de derde schoolweek 20 weken lang de kinderen drie keer per week fruit of snackgroente krijgen op school als tussendoortje voor de kleine pauze. Voor een deel van de groepen moet dit fruit nog klaargemaakt of gesneden worden. Daarvoor kunnen we nog hulp van ouders gebruiken! Dat kan direct om 08.45, dus nadat u uw kind gebracht heeft. Wilt u helpen of meer informatie? Spreek me dan even aan bij het hek.

We gaan er weer een fijn schooljaar van maken! Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het dan weten!

Met vriendelijke groet,

Jos Dohle

Alvast noteren

Ma 29 en wo 31 augustus: GGD onderzoeken groep 7
Di 30 augustus: eerste ontruimingsoefening
Ma 5 september: start levering schoolfruit
Do 15 en do 22 september: Kind-oudergesprekken groep 4 t/m 8
Di 20 september: Jaarvergadering OR

Aanmelden overblijf en betaling

Dit jaar is de aanmelding en facturatie van de overblijf veranderd. Afgelopen week hebben alle ouders via Parro het verzoek gehad om via Schoolkassa door te geven op welke dagen hun kinderen komen overblijven. We merken dat een aantal ouders hier nog niet op heeft gereageerd en/of vragen over heeft. Om onze administratie op orde te krijgen, willen wij u vragen om zo snel mogelijk uw wensen voor de overblijf door te geven, ook als uw kind niet overblijft. Hiervoor opent u de link onderaan het bericht dat u is toegestuurd via Parro. De betreffende ouders ontvangen morgen ook nog een herinnering per mail.

De belangrijkste punten op een rij:
  • Vul aub altijd in of u overblijf nodig heeft via het Parro bericht, ook als uw kind niet op vaste dagen komt overblijven.
  • Blijft uw kind nooit over, vink dan de optie aan: leerling zal geen gebruik maken van de overblijf. Druk daarna op betalen, het programma zal vanzelf afsluiten zonder betaling.
  • Blijft uw kind incidenteel over, vink dan ook de optie aan: leerling zal geen gebruik maken van de overblijf. Druk daarna op betalen, het programma zal vanzelf afsluiten zonder betaling.
  • Blijft uw kind vaste dagen over, vink dan de dagen aan waarop uw kind gaat overblijven. Daarna past het programma de prijs aan die u moet betalen. Druk op betalen en u krijgt daarna de mogelijkheid om in 1x het gehele bedrag te betalen of in 3 termijnen. De eerste termijn betaalt u direct, de tweede en derde termijn worden automatisch geïncasseerd eind september en eind oktober. De kosten van deze vaste overblijfdagen zijn omgerekend ongeveer €0,75 per keer.
  • Als uw kind een keer niet overblijft op een vaste overblijfdag, wilt u dit dan middels een briefje doorgeven aan de overblijfcoördinator? Dan weten zij waarom uw kind afwezig is.
  • Uw kind kan altijd incidenteel overblijven. De prijs hiervan is €1,- per keer. Dit wordt bijgehouden door de overblijfcoördinator. Deze facturen worden 2 keer per jaar verstuurd.

Mocht u nog vragen hebben over deze manier van betalen of het doorgeven, neemt u dan contact op met de overblijf coördinator: Ingrid Bellekom overblijf@bsjozef.nl

Van de ouderraad

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Op 6 September staat de eerste vergadering van de ouderraad gepland.

Op 20 September staat de algemene jaarvergadering op de kalender. Tijdens deze vergadering staan we stil bij de begroting van afgelopen jaar en blikken we vooruit op de plannen van komend schooljaar. U ontvangt voor deze vergadering een uitnodiging met de bijbehorende stukken per mail. Ook nemen wij dan afscheid van Sabine van Leeuwen en Sylvia Vermeulen. Afgelopen jaar zijn de dochter van Sabine en de zoon van Sylvia van school gegaan. Het was hierom ook voor beide het laatste jaar in de ouderraad.

In de volgende nieuwsbrief stellen wij de nieuwe leden aan u voor. Er is dit jaar weer genoeg te doen, wij hebben er zin in!

Op Sportsafari

Vanuit het sport- en preventieakkoord “Fit in Wassenaar” wordt in samenwerking met Kinderopvang Norlandia en lokale sport- en beweegaanbieders een gratis kennismakingsaanbod opgezet voor kinderen van de basisschool. Met deze Sportsafari in eigen dorp kunnen kinderen verschillende sporten gratis uitproberen, (her)ontdekken wat ze leuk vinden om te doen en samen lekker in beweging te zijn. Dus grijp dan nu je kans en kom in actie met judo of komt tot rust bij de Qi Gong Relax Kids!

Dit aanbod is voor alle kinderen uit Wassenaar. Op naar een leven lang met plezier bewegen, spelen en sporten!

 

Workshop mini-opera

Op zondag 28 augustus 2022 is er een Mini-opera in het Baljuwhuis met workshop voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. In de tuin van het Baljuwhuis wordt live op muziek een kunstwerk gemaakt.

 

Er is een voorstelling van 14:00-15:00 uur en een latere voorstelling van 16:30-17:30 uur. De mini opera duurt 50 minuten. De kosten zijn 5 euro per kind, inclusief versnapering en materialen. De kosten kunnen betaald worden in de tuin van het Baljuwhuis.
Ouders die niet naar de voorstelling van de Mini-opera komen luisteren, kunnen steeds na de voorstelling de kunstwerken komen bekijken.

Schoolmaatschappelijk werk

Net als vorig jaar hebben wij elke vrijdag Eva Verberg, schoolmaatschappelijk werker van Kwadraad op onze school. Zij kan ouders ondersteun bij vragen of kinderen helpen en kan indien nodig ook het contact leggen met een andere organisatie als specialistische hulp gewenst is. Omdat er veel nieuwe ouders zijn, plaatsen we nogmaals haar kennismakingsstukje.

Even voorstellen: Eva Verberg

Vanuit Schoolmaatschappelijk werk (SMW) ben ik al een aantal jaren werkzaam op de St. Jozefschool. Misschien heeft u mij wel eens gezien of gesproken, maar omdat ik het komende schooljaar vaker in de school zal zijn wil ik me via deze weg nog eens voorstellen. Ik ben Eva Verberg en inmiddels 11 jaar werkzaam bij Kwadraad.

U heeft opgroeiende kinderen op de St. Jozefschool. Bij zorgen of vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Wanneer de vragen of zorgen blijven kan het SMW wellicht iets voor u betekenen. Ik kan met u in gesprek over de situatie en zorgen, over wat de vragen zijn en over welke ondersteuning het beste passend is. Vaak praat ik ook met de kinderen zelf. Dit kan gaan om individuele ondersteuning/begeleiding op school, maar soms ook in de vorm van deelname aan een groep of training. Naast ondersteuning aan kinderen, kan het SMW ondersteuning aan de ouder(s) bieden.

Bij allerlei onderwerpen kan het SMW meedenken zoals: opvoeding, (omgaan met) emoties, gedrag(sproblemen), onzekerheid, het meemaken van verlies zoals overlijden of scheiding, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, omstandigheden in de thuissituatie, enzovoort. Soms is een aantal gesprekken met u en/of uw kind voldoende, maar als er verdere ondersteuning nodig is voor uw kind of gezin dan kan het SMW helpen bij de toeleiding daar naar.

Contactgegevens:
Als u een vraag heeft of een afspraak wil maken dan kunt u via de school (leerkracht of intern begeleider) of rechtstreeks contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens zijn e.verberg@kwadraad.nl / 088-9004000 / 06-11870606. Mijn werkdagen zijn: maandag (oneven weken), dinsdag, woensdag (even weken) en vrijdag.

 

Aanwezigheid op school: Vanaf dit schooljaar zal ik om de week op maandagochtend (oneven weken) op school aanwezig zijn bij aanvang van school. Elke vrijdag van 14.30 tot 15.30 uur is er de mogelijkheid om langs te komen bij het inloopspreekuur (in de RT ruimte). Schroom niet om in het spreekuur langs te komen of me even aan te spreken wanneer u een vraag heeft.

Vriendelijke groeten,
Eva Verberg