School op seef

schoolopseefOnze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig, verantwoord en vaardig in het verkeer kunnen bewegen. Daarom verbindt onze school zich aan het Zuid-Hollandse programma SCHOOL op SEEF. Concreet betekent dit dat onze school jaarlijks veel aandacht besteedt aan verkeerseducatie en zich, samen met gemeente en ouders, inspant voor een verkeersveilige schoolomgeving. Onze school werkt hierin samen met de Schooladviesdienst, de gemeente en de ouders. Wij willen daarmee minimaal voldoen aan de geldende kerndoelen zoals die in de ‘wet op het basisonderwijs’ zijn geformuleerd.

Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig verkeersonderwijs op onze school past binnen het landelijke streven naar Permanente Verkeerseducatie. Daarmee wordt beoogd dat alle verkeersdeelnemers de verkeersregels kennen, vaardigheden leren en algemene normen en waarden in het verkeer aanhouden. Voor kinderen in het basisonderwijs vraagt dit vanzelfsprekend veel inzet, zowel in het onderwijs als in de opvoeding.

Via een Schoolactieplan Verkeer verbindt onze school zich aan de algemene doelstellingen van het structurele programma SCHOOL op SEEF.

  1.  De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht.
  2.  Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren.
  3.  Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren.
  4.  Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid.
  5.  Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie.
  6.  Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan.
  7.  De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur.