Woord van de directie

Hartelijk welkom op de website van de St. Jozefschool. Een school waar we graag samen met u zorgen voor een fijne plek voor ieder kind. Op de St. Jozefschool leren de kinderen zich breder te ontwikkelen. Zo staan namelijk niet alleen de basisvakken rekenen, taal en lezen centraal, maar is er ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van de kinderen. Ieder kind heeft een talent en door daar de nadruk op te leggen, wordt leren leuk en interessant. Dat we dit op een hele goede manier doen, is ook de inspectie opgevallen. Leest u zelf maar het oordeel over de St. Jozefschool.

Wij zijn trots op onze uitgebreide leerlingenzorg. In de Remedial Teaching (RT) bieden we meerdere dagen per week leerlingen een steuntje in de rug en in de Talent teaching (TT) bieden we al ruim 15 jaar extra uitdaging aan onze hoogbegaafde leerlingen. Met twee specialisten in de school, kunnen we een prachtig programma op maat samenstellen waarmee de hoogbegaafde leerlingen bij ons echt tot leren komen.

We bieden Engelse lessen aan in groep 1 tot en met 8 en hebben een prachtig groen schoolplein. Vanaf groep 4 werken alle leerlingen bij verschillende vakken met Chromebooks.

Samenwerken en samen leren staan centraal in de school. Iedere dag tutoren leerlingen uit groep 8 in de school. Zij helpen dan een jonger kind bijvoorbeeld met technisch lezen. Samen vieren wij de feesten, soms in de kerk, soms op school met een voorstelling. Ook nemen we in schoolverband tijd voor excursies, sportdagen en Koningsdag.

In een veilige omgeving willen wij de kinderen laten ontdekken en uitdragen waar hun talenten liggen en hen klaarstomen voor het leven na de basisschool. Ook in het advies voor het vervolgonderwijs kijken wij naar de wensen en mogelijkheden van ieder kind.

De St. Jozefschool staat voor goed en modern onderwijs. Als uw kind al op school zit dan kunt u altijd binnenlopen. Bent u een geïnteresseerde ouder, dan kunt u altijd een afspraak maken voor een rondleiding. U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,

Jos Dohle