Overblijf

Bij ons op school bestaat de mogelijkheid voor kinderen om in de middagpauze over te blijven. Ouders en/of verzorgers dienen zelf voor het eten en drinken te zorgen.
De organisatie van het overblijven is in handen van de overblijfcoördinator die samen met overblijfouders de uitvoering verzorgt.

Hieronder volgt een korte beschrijving.

Zodra uw kind op school komt krijgt u via Parro een uitnodiging om uw kind op te geven voor het overblijven.

4x per week kost € 120,00
3x per week kost € 90,00
2x per week kost € 60,00
1x per week kost € 30,00

U krijgt, nadat u ingevuld heeft hoeveel dagen uw kind komt overblijven, gelijk een betaalverzoek. U betaalt zo het overblijven voor het hele schooljaar vooraf. Omgerekend is het € 0,75 per keer.

Eet uw kind normaal gesproken thuis en wil het toch een keer overblijven of komt uw kind een keer extra, dan is uw kind zonder vooraf aanmelden gewoon welkom. U betaalt € 1,00 per losse keer overblijven. De rekening voor de losse overblijfdagen ontvangt u 2x per schooljaar.

Als u uw kind aangemeld heeft voor vaste overblijfdagen, moet uw kind die dagen ook aanwezig zijn. Als uw kind een keer niet komt, moet u dit schriftelijk doorgeven aan de overblijfouder, anders gaat zij uw kind onnodig zoeken.

Kinderen van overblijfouders en werkend personeel blijven op werkdagen gratis over. Kinderen mogen ook gratis overblijven, als hun ouders tijdens het overblijven voor school bezig zijn. Deze ouders kunnen de overblijfouders door middel van een briefje hierover inlichten. Wilt u het aantal vaste overblijfdagen wijzigen, dan kan dat bij de directie.

Voor het overblijven is een reglement opgesteld. Hier staan duidelijke afspraken in die tijdens het overblijven gehanteerd worden. Deze afspraken gelden voor alle kinderen maar ook voor de overblijfouders. Overblijven is overigens geen verplichting. De keuze is aan de ouders.

U kunt contact opnemen met onze overblijfcoördinator Ingrid Bellekom via overblijf@bsjozef.nl