Overblijf

Bij ons op school bestaat de mogelijkheid voor kinderen om in de middagpauze over te blijven. Ouders en/of verzorgers dienen wel zelf voor het eten en drinken te zorgen.
De organisatie van het overblijven is in handen van de overblijfcoördinator die  samen met overblijfouders de uitvoering verzorgt.

Hieronder volgt een korte beschrijving.

In alle groepen hanteren de overblijfouders een leerlingenlijst met daarop alle kinderen uit die groep. Iedere overblijfdag wordt elk kind dat gebruik maakt van het overblijven op de lijst genoteerd.
Drie keer per jaar telt de overblijfcoördinator van ieder kind op, hoe vaak er is overgebleven en ontvangt u een factuur. De kosten bedragen €0,90 per keer.

Voor het overblijven is een reglement opgesteld. Dit reglement wordt jaarlijks aan de ouders uitgedeeld. Hier staan duidelijke afspraken in die tijdens het overblijven gehanteerd worden. Deze afspraken gelden voor alle kinderen maar ook voor de overblijfouders. Overblijven is overigens geen verplichting. De keuze is aan de ouders.

Hier vindt u het Overblijfreglement 2021-2022

U kunt contact opnemen met onze overblijfcoördinator Ingrid Bellekom via overblijf@bsjozef.nl