Verkeerseducatie

Onze verkeerseducatie bestaat uit:

Jaarlijks

  • theoretische lessen volgens actuele verkeersmethode:

• groep 1/2: Rondje Verkeer en de Digitale Verkeerskalender
groep 3/4: Stap Vooruit
groep 5/6: Op Voeten en Fietsen
groep 7/8: Jeugdverkeerskrant

  • wordt in alle groepen per leerjaar 8 praktische verkeerslessen gegeven volgens de methode Verkeerskunsten;
  • wordt in groep 6 de schoolthuisroute in kaart gebracht;
  • wordt in groep 7 de Dode hoek les gegeven;
  • wordt in groep 7 het fietsverkeersexamen afgenomen;
  • zijn er meerdere praktische activiteiten in groep 8 met het oog op de route naar het VO aan de hand van het lespakket OV4U

Driejaarlijks

  • verkeersprojectweek (in die week is er naast het jaarlijks aanbod ook):

• een schoolbrengdag
een verkeersbordenspeurtocht
het lesprogramma ‘leer in het verkeer’ voor groep 1/2
een thema-ouderavond

Extra verkeersactiviteiten

groep 6 t/m 8: regelmatig per fiets naar excursies
groep 8: op de kamplocatie fietsend naar diverse activiteiten