Documenten

Op school bestaan verschillende documenten die voor ouders van toepassing zijn. Deze documenten worden vaak per e-mail verstuurd, maar zijn dan voor nieuwe ouders niet meer beschikbaar. Daarom zal hieronder een verzameling van deze documenten geplaatst worden.

Pestprotocol

Helaas komt pesten overal voor. In ons pestprotocol beschrijven we hoe wij hier op school én buiten school mee om gaan. We beschrijven welke vormen van pesten er zijn, maar vooral welke stappen worden ondernomen om het pesten zo snel mogelijk te stoppen.

pestprotocol-St-Jozefschool

Protocol sociale media

Hoe gaan we om met sociale media? Net als in het dagelijks leven, zijn er ook binnen de sociale media gedragsnormen. in dit protocol beschrijven wij de afspraken die wij op school hanteren voor leerkrachten, ouders en kinderen.

Protocol sociale media SKOW 2020

Protocol gescheiden ouders

Hoe gaan we om met gescheiden ouders? Helaas komt het regelmatig voor dat ouders gaan scheiden. Hoe zorgen we er dan samen voor dat beide ouders op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van hun kinderen op onze school?

protocol gescheiden ouders

Protocol medicijnverstrekking

In onderstaand protocol staat beschreven hoe wij in ons bestuur omgaan met het toedienen van medicatie bij leerlingen.

Protocol medicijnverstrekking SKOW maart 2019

Aannamebeleid

In dit document wordt beschreven hoe wij omgaan met de aanname van nieuwe leerlingen.

Aannamebeleid SKOW

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft. In dat geval probeert u dit natuurlijk altijd eerst met de betrokkenen op te lossen. Indien dit niet lukt, kunt u terecht bij de directie en/of de intern begeleider. Lukt het dan nog niet om tot een oplossing te komen, dan kunt u in onderstaande klachtenregeling lezen welke stappen u nog meer kunt ondernemen.

Klachtenregeling algemeen SKOW 2020

Meldcode huiselijk geweld

Indien er een vermoeden is van huiselijk geweld, zullen wij handelen volgens onderstaand protocol.

Meldcode huiselijk geweld SKOW 2018