Meer dan begaafd

Jos Dohle Talent Teaching

Op de St. Jozefschool zijn we gespecialiseerd in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Omdat de hulpvraag die deze kinderen hebben heel uiteenlopend is, kunnen we niet zomaar uitleggen hoe dat gaat. Wel merken we dat er soms meer behoefte is aan uitleg over sommige leerlingen. Daarom hebben wij geprobeerd een deel van die uitleg samen te vatten in een filmpje.

In het onderwijs is er veel geregeld voor kinderen die zich langzamer ontwikkelen dan gemiddeld. Er zijn bijvoorbeeld VE trajecten, speciale basisscholen met kleinere klassen en specialistische hulp of arrangementen waarmee kinderen extra ondersteuning in het regulier onderwijs krijgen. Voor kinderen die zich sneller ontwikkelen, is al die specialistische hulp er vaak nog niet. Het komt dan ook regelmatig voor dat een hoogbegaafde leerling thuis komt te zitten omdat geen enkele school in de omgeving kan voldoen aan de hulpvraag.

Hoe kan het toch dat gedacht wordt dat leerlingen met een hoog IQ zich wel redden? Juist deze leerlingen hebben te maken met veel verschillende hindernissen die ze moeten overwinnen. Zo kunnen deze diepe denkers bijvoorbeeld gaan onderpresteren, moeite hebben om met fouten om te gaan, faalangstig zijn, veel piekeren, zich anders voelen dan hun klasgenoten, een hele vaste mindset hebben, eigen strategieën blijven gebruiken en niet weten hoe ze iets moeten leren. Daarnaast zijn hoogbegaafden ook meestal hoogsensitief, waardoor alle prikkels in een school heftiger binnenkomen en leggen ze de lat toch heel hoog voor zichzelf.

Soms raken hoogbegaafde kinderen hierdoor zo gefrustreerd, dat ze regelmatig “ontploffen” in de klas. Andere kinderen zien dat en snappen het vaak niet. Ouders reageren met de vraag waarom de betreffende leerling niet in het speciaal onderwijs zit met deze gedragsproblemen. Of nog erger, waarom de ouders hem of haar niet eens gaan opvoeden.

Met onderstaand filmpje willen wij uitleggen wat er wel gebeurt bij deze kinderen en hoe wij ze op de St. Jozefschool hierbij helpen.