Groepen
Nieuws
Agenda

Berichtenarchief

facebookYouTubeTwitterTwitter
school wassenaar

Deze school maakt onderdeel
uit van de SKOW.

Monique

Informatie Coronavirus

Beste ouders / verzorgers,

Ons bereiken vragen over het Coronavirus. In antwoord daarop berichten wij u dat de scholen van de SKOW aanwijzingen / richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) volgen www.rivm.nl en die van de GGD https://www.ggdhaaglanden.nl/home.htm.

Wij verwijzen u in het bijzonder naar de webpagina  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Daarin staat aangegeven hoe te handelen in geval van een vermoeden van besmetting: namelijk telefonisch contact opnemen met de huisarts. Wij verzoeken u deze pagina na te lezen en de adviezen strikt te volgen.

Bestuur en directie volgen de berichten van de overheid nauwlettend (dagelijks). Vooralsnog zijn er voor scholen geen nadere aanwijzingen. Zodra dit wel het geval is, informeren we u hier over.

Met vriendelijke groet,

bestuur en directie scholen SKOW

Staking 6 november 2019

an de ouders, verzorgers van de kinderen van:

  • St. Jozefschool
  • St. Jan Baptistschool
  • St. Bonifaciusschool

Onderwerp: stakingsactie primair onderwijs 6 november 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),

Op woensdag 6 november 2019 gaan medewerkers in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs staken. Ook op de scholen van de SKOW wordt gestaakt. Dat betekent dat de scholen op 6 november gesloten zullen zijn.

U bent daar inmiddels via de scholen over geïnformeerd.

Het bestuur van de SKOW wil u hierbij aanvullend informeren.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever i.c. het schoolbestuur. De staking van 6 november is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.

De onderwijsvakbonden roepen op tot een staking op woensdag 6 november voor het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. De vakbonden eisen van het kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk!

De vakbonden hebben bewust gekozen voor de datum 6 november omdat op deze dag ook de bespreking is van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer.

Het bestuur van de SKOW heeft begrip voor de doelen waarvoor actie wordt gevoerd, want we zien dat het lerarentekort steeds verder oploopt en de werkdruk in het onderwijs toeneemt. Hiervoor zijn investeringen van het kabinet nog steeds nodig.

De leraren op de St. Jozefschool, St. Bonifaciusschool en St. Jan Baptistschool zijn van plan om op 6 november voor een groot deel te gaan staken. Dat betekent dat de scholen, zoals hiervoor al vermeld, geheel gesloten blijven en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen)

Wij vragen uw begrip voor de actie van de leerkrachten en hopen dat u en uw kind(eren) er weinig last van hebben.

Met vriendelijke groet,

Rob de Jong,
directeur-bestuurder SKOW

SKOW gaat voor duurzaam

‘Het thema duurzaamheid is regelmatig onderwerp van gesprek’, zegt Rob de Jong, directeur- bestuurder van Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar. In de stichting zijn de St. Jan Baptistschool, St. Jozefschool en St. Bonifaciusschool ondergebracht. Rob is trots: van ‘We praten over…’ is het nu: ‘We gaan aan de slag!’. Lees verder

Nieuwe voorzitter algemeen bestuur

Met ingang van februari 2018 is Roy Pillen de nieuwe voorzitter van het algemeen bestuur. Hij neemt de voorzittershamer over van Pascal Noordover, Lees verder

Een heerlijk kerstdiner

Vanavond was weer het jaarlijkse kerstdiner. En wat waren er weer veel lekkere gerechten klaargemaakt door de ouders! Het was een gezellig en smaakvol diner. Lees verder

Vacature lid algemeen bestuur

SKOW-logo

Wordt u het nieuwe lid van het Algemeen Bestuur van de SKOW?

Omdat één van de huidige leden aftreedt, is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) op zoek naar een enthousiast lid van het algemeen bestuur.

Bent u wellicht geïnteresseerd?

Hier vindt u de volledige tekst van de wervingsadvertentie, de link naar de profielschets en kunt u ook nadere informatie vinden over de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar en de scholen van het bestuur.

Contact

basisschool-wassenaar-jozef

RK Basisschool St. Jozef
Thorbeckestraat 37
2241 KR Wassenaar
Tel. 070 - 511 39 34
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.