Staking 6 november 2019

Monique Nieuws

an de ouders, verzorgers van de kinderen van:

  • St. Jozefschool
  • St. Jan Baptistschool
  • St. Bonifaciusschool

Onderwerp: stakingsactie primair onderwijs 6 november 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),

Op woensdag 6 november 2019 gaan medewerkers in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs staken. Ook op de scholen van de SKOW wordt gestaakt. Dat betekent dat de scholen op 6 november gesloten zullen zijn.

U bent daar inmiddels via de scholen over geïnformeerd.

Het bestuur van de SKOW wil u hierbij aanvullend informeren.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever i.c. het schoolbestuur. De staking van 6 november is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.

De onderwijsvakbonden roepen op tot een staking op woensdag 6 november voor het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. De vakbonden eisen van het kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk!

De vakbonden hebben bewust gekozen voor de datum 6 november omdat op deze dag ook de bespreking is van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer.

Het bestuur van de SKOW heeft begrip voor de doelen waarvoor actie wordt gevoerd, want we zien dat het lerarentekort steeds verder oploopt en de werkdruk in het onderwijs toeneemt. Hiervoor zijn investeringen van het kabinet nog steeds nodig.

De leraren op de St. Jozefschool, St. Bonifaciusschool en St. Jan Baptistschool zijn van plan om op 6 november voor een groot deel te gaan staken. Dat betekent dat de scholen, zoals hiervoor al vermeld, geheel gesloten blijven en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen)

Wij vragen uw begrip voor de actie van de leerkrachten en hopen dat u en uw kind(eren) er weinig last van hebben.

Met vriendelijke groet,

Rob de Jong,
directeur-bestuurder SKOW