Werklessen en chromebooks!

Linda Paulides Groep 1/2a

Elke dag wordt er tijdens de werklessen hard gewerkt in groep 1/2a! In de bouwhoek, uit de kasten met materialen en sinds kort ook op enkele chromebooks! We vinden dit reuze interessant en werken hier graag mee! Soms weten wij beter dan de juffen hoe ze werken… maar dat geeft niet!