Verkeerscircuit groep 4

Jenifer Wouters Groep 4

In groep 4 was er voor de vakantie een verkeerscircuit in de klas naar aanleiding van de verkeersweek.

De leerlingen van groep 4 konden door hevige regenbuien helaas niet deelnemen aan de verkeersspeurtocht en de praktische verkeerslessen. Gelukkig hebben we op school veel spullen om met het thema verkeer aan de slag te gaan in de klas. Met alle materialen werden er 6 verschillende verkeerseilandjes gemaakt. Op elk verkeerseiland kon je een andere activiteit doen. Wanneer de juf in de handen klapte, riep ze: “krak, krak”, waarop de leerlingen reageerden met: “boom, boom”. Op die manier wisten ze dat hun groepje moest doorschuiven naar het volgende eiland.

Er was een eilandje waar de leerlingen een eigen verkeersbord mochten ontwerpen, drie andere eilanden waar de leerlingen een eigen parcours konden bouwen met verkeersborden, auto’s, poppetjes,…. Dat deden ze met magneten, lego of aan de hand van een computerprogramma op het smartboard. Ook was er een eiland met een verkeersdomino en verkeersmemory. Tot slot moesten de leerlingen met hun groepje een toneeltje verzinnen over ‘veilig naar school gaan’.

Na het werken in eilandjes mochten de groepjes om beurt hun toneeltje komen presenteren aan de klas. Zo heeft groep 4, met heel veel gelach en heel wat bijgeleerd, de week afgesloten.