Uitreiking School op Seef

Jos Dohle Nieuws

Op vrijdag 26 september werd om 11.00 uur voor de tweede keer het certificaat School op Seef uitgereikt aan de Jozefschool. Wethouder Doorn van verkeer overhandigde het label aan locatiedirecteur Jos Dohle.

In 2010 kreeg de St. Jozefschool voor de eerste keer het School op Seef label uitgereikt. Het label is slechts enkele jaren geldig, om ervoor te zorgen dat scholen die het eenmaal verdiend hebben, niet achterover gaan leunen.

Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig, verantwoord en vaardig in het verkeer kunnen bewegen. Daarom verbindt onze school zich aan het Zuid-Hollandse programma SCHOOL op SEEF, hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Het motto is dan ook:

“kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer”

Concreet betekent dit, dat onze school jaarlijks veel aandacht besteedt aan verkeerseducatie en zich, samen met gemeente en ouders, inspant voor een verkeersveilige schoolomgeving. Onze school werkt hierin samen met de Schooladviesdienst, de gemeente en de ouders.

Met het uitreiken van het label, kwam ook een einde aan onze verkeersweek. In deze week hebben we met de kinderen veel aandacht besteed aan de verkeersveiligheid. De kinderen hebben speurtochten gelopen met verkeersborden, praktische fietslessen gedaan en in de hele school waren verkeerselementen neergezet. Met dank aan de vele hulpouders, hebben we het thema verkeer weer heel actueel kunnen maken bij de leerlingen.