Technisch ontdek lokaal

Jos Dohle Groep 7

Op dinsdag 19 mei heeft groep 7 deelgenomen aan een techniek dag, georganiseerd door tweedejaars Pabo studenten, op de Hogeschool Leiden.
De leerlingen hebben in groepjes roulerend practica doorlopen. Zoals metselen, een band plakken, computer ontleden, voertuig maken van Knex, Bee bot programmeren en het ontdekken van elektriciteit met Spektro.
‘s Middags hebben de leerlingen in groepjes een goedkope, maar stevige brug gebouwd.
Het was een leuke leerzame dag!