Start in groep 3

Miriam Groep 3

Nog maar 3 weken in groep 3 en wat kunnen ze al veel! Bijna alle kinderen gaan al alleen naar binnen. Met de bus naar de gym, naar een hele grote gymzaal en dan ook nog gym krijgen van een echte gymjuf, juf Nelleke. Wat was dat spannend en ook heel leuk. Iedere 2 dagen leren ze een nieuwe letter. Daar kunnen ze al heel veel woorden mee maken. En dus ook lezen. Ook het werken in het rekenschrift gaat al heel goed. De ene keer een gele les, dan doen ze veel samen met de juf. Dan de volgende dag een blauwe en die maken ze helemaal zelfstandig. Dat gaat heel goed. Een pluim voor deze groep 3.