Poppenkastvoorstelling met Sintverhalen

Petra Groep 8, Nieuws

Vandaag heeft groep 8 hun zelfgeschreven poppenkastverhalen aan de groepen 1/2a, 1/2b en 3 gepresenteerd. Natuurlijk was Sinterklaas het onderwerp van de verhalen. Tijdens opstel hebben alle kinderen een verhaal geschreven. Daaruit zijn de 3 leukste en origineelste verhalen gekozen, die vervolgens moesten worden omgezet naar poppenkastscenes zonder verteller. Daarnaast hebben de kinderen een oude poppenkast opgeknapt, passende decorplaten gemaakt en nog wat extra Pieten geknutseld. Heel groep 8 heeft zo aan de voorstellingen zijn steentje bijgedragen. De kleuters en de kinderen van groep 3 waren enthousiast publiek. Een uurtje plezier voor groot en klein!