Knikkeren!!!

Jos Dohle Groep 5

Tijdens de rekenles kregen de leerlingen de opdracht om twee potten met knikkers handig bij elkaar op te tellen. De som was 398+436=…… Haal er bij de ene pot twee knikkers uit en stop ze in de andere pot erbij, dan krijg je de som 400+434=……┬áHandig! In de pauze kregen de leerlingen ieder twee knikkers om te gaan knikkeren. Sommige leerlingen hadden nog nooit geknikkerd, maar ze vonden het erg leuk!

Deze slideshow vereist JavaScript.