Groep 8 kreeg een doe-les over Superzintuigen in Naturalis.

Inez Groep 8

In het kader van de projectweken met als thema “uitvindingen”, is groep 8 naar het Naturalis museum geweest.

Op de fiets in het zonnetje, vertrokken we van school richting Leiden. We waren op tijd dus Desiree kon daar haar traktatie uitdelen van haar verjaardag. Eenmaal binnen werden we opgewacht door twee docenten van Naturalis die ons zouden begeleiden tijdens de gastles.

We kregen eerst een algemene introductie over de verschillen tussen de zintuigen van mensen en dieren. Daarna moesten we in tweetallen allerlei hele leuke proefjes doen die te maken hebben met de 5 bekende zintuigen; ruiken, proeven, horen, voelen en zien. Daarnaast hebben we ook geleerd dat bepaalde dieren nog 3 extra zintuigen hebben, namelijk het elektrische zintuig, het magnetische en thermische zintuig. Er waren wel 40 activiteiten, met veel multimedia en talloze opgezette dieren. Het was een leerzame en gezellige dag voor groep 8.

Deze slideshow vereist JavaScript.