Groep 7 naar de universiteit

Jos Dohle Groep 7

Groep 7 is op dinsdag 28 oktober 2014 naar de Universiteit in Leiden geweest. Daar kregen we een les van het Junior Science lab. Eerst zetten we de fietsen in een grote fietsenstalling. Daarna gingen wij naar binnen. Het was een hele grote zaal. Er stonden twee vrouwen te wachten en die brachten ons naar de professor in een hele grote zaal. Toen ging de professor  proefjes doen met melk. Daarna gingen we naar een lab. Daar stond een mevrouw te wachten op ons. Toen ging ze dingen uitleggen over zwaartekracht. Uiteindelijk gingen we proefjes doen met zwaartekracht in tweetallen. Het was heel leuk!

Maaike en Dagmar