Groep 3 op bezoek in het brandweermuseum.

Miriam Groep 3

Op dinsdag 3 maart zijn we naar het brandweermuseum geweest. Bij aankomst werden we in 2 groepen verdeeld. Een groep ging eerst met een meneer mee naar het brandweermuseum. Hij heeft ons veel laten zien over de brandweer van vroeger. Daarna mochten we een speurtocht doen. We moesten van de gevonden letters een woord maken. Dit was best moeilijk, maar met wat hulp lukte het wel. Het woord was “brandmeester”.

De andere groep ging met een oud brandweerman mee naar een grote zaal. Hij vertelde veel over de brandweer. Daarna mochten we vragen stellen. Hij vond dat we er al heel veel over wisten. Daarna gingen de groepen wisselen. Ouders die ons gebracht hebben, bedankt! Anders hadden we dit leuke uitstapje niet kunnen doen.