Goed parkeren

Jos Dohle Nieuws

Vanochtend hebben we met enkele verkeersouders én kinderen van de leerlingenraad buiten geholpen bij het goed parkeren. Zo proberen we een veilige verkeerssituatie rond de school te creëren. 

Gisteren hebben alle ouders via de nieuwsbrief een overzicht gekregen van de gedragsregels als je met de auto naar school toe komt. Vanochtend hebben we deze regels toegepast en ouders die het nog niet helemaal goed doen gewezen op de verschillende mogelijkheden waarop het veiliger kan.

Belangrijkste punten daarbij zijn:

  • Eerst parkeren en dan de kinderen uit laten stappen.
  • Niet parkeren bij plaatsen waar kinderen oversteken.
  • Niet parkeren in de bocht of op de stoep.
  • Stapvoets rijden rond de school.

De komende tijd zullen wij regelmatig met verkeersouders blijven controleren. Met elkaar willen we zorgen voor een veilige omgeving voor alle kinderen. Voor veel ouders was de aanwezigheid van mensen met een hesje vanochtend al voldoende om even rustig een parkeerplekje iets verderop te zoeken.