Goed gestart in groep 8!

Petra Groep 8, Nieuws

Met meerdere groepsvormingsactiviteiten vormen we weer een veilige sfeer in de klas, waarin we ook lekker kunnen werken. Met elkaar hebben we alle verwachtingen geïnventariseerd. Daar kwam het voornemen uit om er met meer rust en door rekening te houden met elkaar een gezellig laatste jaar van te maken met goede schoolkeuzes, een geweldig kamp en een spetterende musical. Wat willen de juffen nog meer?!