Flyeren voor een veilige schoolomgeving

Petra Nieuws

Vrijdagochtend en -middag heeft de verkeerscommissie flyers uitgedeeld aan de ouders die hun kinderen kwamen brengen en halen. Door de wegwerkzaamheden rond de school werd het extra duidelijk, dat het belangrijk is om elkaar bewust te maken van veilig verkeersgedrag. Deze positieve actie had in woord en daad meteen al veel positieve reacties als gevolg! Met elkaar blijven we gaan voor een veilige schoolomgeving, wat past bij onze kwalificatie als ‘School op Seef’.