Dode hoek les groep 7

Kirsten Siera Groep 7

Groep 7 heeft afgelopen dinsdag een verkeersles over de dode hoek bij vrachtauto’s gehad.

Afgelopen dinsdagmiddag kreeg groep 7 bezoek in de klas. Een meneer van rijschool Fly Over uit Den Haag kwam ons vertellen wat de dode hoek bij vrachtauto’s precies inhoudt. We kregen een filmpje te zien waarin werd uitgelegd waar de dode hoek zich bevindt. Met zijn allen hebben we besproken wat je als fietser het beste kunt doen als je in het verkeer te maken krijgt met een vrachtauto. Het filmpje werd af en toe stop gezet, zodat we over bepaalde gevaarlijke situaties konden praten met elkaar.

Na de uitleg in de klas werd de groep in tweeën verdeeld. Om de beurt mocht er een groepje naar buiten om zelf te ervaren waar de dode hoek bij een vrachtauto zit. De andere groep deed op dat moment in de klas een quiz. We hebben niet alleen naast de vrachtauto gestaan, maar we mochten ook in de vrachtauto zitten. De moeder van Tessa heeft geholpen en heeft foto’s gemaakt.

Het was een leerzame middag waar we veel hebben gesproken over veilige en gevaarlijke situaties als fietser bij een vrachtauto.