Dode hoek les groep 7

Kirsten Siera Groep 7

Voor groep 7 is het nieuwe schooljaar ook weer gestart en meteen met een verkeersles over de dode hoek bij vrachtauto’s.

Vanmiddag kreeg groep 7 bezoek in de klas. Een meneer van rijschool Fly Over kwam ons vertellen wat de dode hoek precies inhoudt. We kregen een filmpje te zien waarin werd uitgelegd waar de dode hoek zich bevindt bij een vrachtauto en wat je als fietser het beste kunt doen. Het filmpje werd af en toe stilgezet om over bepaalde gevaarlijke situaties te praten met elkaar.

Na de les werd de groep in 3 kleinere groepjes verdeeld. Om de beurt mocht er een groepje mee naar buiten om zelf te ervaren waar de dode hoek bij een vrachtauto zit. We hebben niet alleen naast de vrachtauto gestaan, maar we mochten ook in de vrachtauto zitten. De moeder van Jeremy heeft geholpen en heeft van de kinderen in de vrachtauto mooie foto’s gemaakt.

Het was een leerzame middag waar we veel hebben gesproken over veilige en gevaarlijke situaties als fietser bij een vrachtauto.