Algemene informatieavond

Jos Dohle Nieuws

Vanavond, dinsdag 1 september, is onze jaarlijkse informatieavond voor ouders.

Tijdens deze informatieavond geven wij veel informatie over het werk in de verschillende groepen en kunnen de ouders die dat nog niet gedaan hebben gelijk kennismaken met de nieuwe leerkracht(en) van hun kind(eren). In de groep kunt u direct intekenen voor het eerste ouder(-kind)gesprek.

Tevens vinden er presentaties plaats over het werken met tablets  en onze plusklas. Bij de kleuters vertellen we wanneer en op welke wijze wij dit schooljaar een derde kleutergroep zullen gaan opstarten.

Kortom, een zeer nuttige avond, waar wij alle ouders hopen te zien. In de aparte e-mail en in onze nieuwsbrief, is het programma van de avond reeds bekend gemaakt.