De eerste weken van het nieuwe schooljaar

Kirsten Siera Groep 7, Nieuws

De eerste drie weken van het nieuwe schooljaar zijn alweer voorbij.
Het was even wennen aan het begin; de bovenverdieping verlaten voor een lokaal beneden en een nieuwe juf.

De kanjers van groep 7 zijn goed gestart. De eerste schoolweek stond vooral in het teken van elkaar en de nieuwe juf leren kennen, de groepsafspraken maken met elkaar en leren hoe we te werk gaan in de groep. Elke dag doen we groeps- en samenwerkingsspellen om ervoor te zorgen dat we dit schooljaar goed met elkaar kunnen werken en spelen.

Naast rekenen, spelling en taal hebben we met natuur de zeven kenmerken van het leven, levende organismen en de vijf plantenrijken geleerd. Met geschiedenis zijn we gestart met het tijdvak Grieken en Romeinen en met topografie hebben we de kaart van Nederland herhaald.

We leren niet alleen in de klas rekenen, taal en spelling, maar ook in de gymzaal. En nee, dit doen wij niet tijdens de gymlessen.
Elke woensdagochtend hebben wij een half uur de gymzaal en doen wij daar aan bewegend leren. Uit onderzoek blijkt dat bewegend leren een positief effect heeft op het leren.

Dit schooljaar krijgen we handvaardigheid les van juf Linda. Zij komt om de week op de dinsdag ons anderhalf uur lang handvaardigheid les geven. Op dit moment zijn wij bezig met het maken van kabouterhuisjes van oude plastic flessen en papier-maché.