Nieuwsbrief 4-11-2021

Woord van de directie

Het schooljaar lijkt nog maar net begonnen, maar wat is er al weer veel gebeurd. Er zijn al verschillende projecten gedraaid in groepen, de kinderboekenweek is uitgebreid aan bod gekomen en de meeste groepen zijn al een keer op excursie geweest. Volgende week komt de schoolfotograaf. Gelukkig kunnen we dit jaar wel weer de foto’s met de broertjes en zusjes maken. Iets wat afgelopen jaar door corona helaas niet mogelijk was.

Corona heeft veel veranderingen gebracht in het onderwijs. Een van die veranderingen is dat het contact met ouders anders is geworden. Regelmatig hebben we digitaal of telefonisch oudergesprekken gevoerd. Gelukkig mag dat allemaal weer in de school. De recente nieuwe maatregelen die de overheid heeft gesteld, hebben voor onze school geen consequenties. Wel geldt opnieuw dat u in de school voldoende afstand houdt tot andere volwassenen.

Wij vinden de contacten met u van groot belang. De betrokkenheid van ouders draagt direct bij aan een hoger leerrendement van kinderen én een kind dat beter in zijn vel zit. Dit jaar proberen we dan ook binnen alle richtlijnen die er zijn, zoveel mogelijk het contact weer op te pakken en wellicht zelfs uit te breiden. We beginnen met een tweetal informatiebijeenkomsten voor ouders over emoties. Tijdens deze workshops leert u de verschillende emoties bij kinderen kennen en begrijpen welke functie de emotie heeft. Daarnaast zijn de bijeenkomsten ook een goede gelegenheid om kennis te maken met Eva Verberg en met de andere ouders en om even gezellig samen te zijn in de school.

Ik hoop u dan ook allen te mogen ontvangen op een van de twee bijeenkomsten!

Met vriendelijke groet,

Jos Dohle

Fietsen plaatsen in de fietsenstalling

Het is de bedoeling dat alle fietsen van de leerlingen geplaatst worden in de grote fietsenstalling. Veel leerlingen plaatsen hun fiets ook in de kleine stalling aan de rechterkant van de school of tegen de hekken. Daardoor vallen regelmatig fietsen om met soms vervelende schade tot gevolg.

Bsjozef op sociale media

Bijna dagelijks worden er foto’s en berichtjes in Parro geplaatst van activiteiten in de klassen. Die berichten zijn alleen zichtbaar voor de ouders van de betreffende groep. Bij grotere activiteiten zoals de sponsorloop, kinderboekenweek en ons open huis gebruiken we de website. Als wij daar berichten plaatsen worden ze automatisch ook geplaatst op onze Facebook pagina. Sinds kort wordt echter ook onze Instagram pagina goed gevuld met het “snelle nieuws”, zodat ook andere belangstellenden kunnen zien wat er in de groepen gebeurt. Volgt u onze pagina ook al?

Ouderraad

November is begonnen en deze maand komt Sinterklaas in het land. De Ouderraad mag de Sint ieder jaar helpen met uitzoeken en bestellen van de cadeautjes die de kinderen op de Jozefschool ontvangen. Inmiddels staan deze cadeautjes al in het Wassenaarse pakhuis van de Sint. We gaan er dan ook vanuit dat de Sint onze school op 3 december met een bezoek zal vereren. De Ouderraad zorgt op die dag natuurlijk ook voor snoepgoed en drinken.

Voor die tijd komt echter eerst nog de fotograaf. Dit jaar zowel op donderdag 11 november als op vrijdag 12 november a.s. Dit jaar is er maar één fotograaf beschikbaar, vandaar dat er twee dagen gepland zijn. Houdt u er s.v.p. rekening mee dat uw kind dus op twee verschillende dagen op de foto kan gaan (kleding en haar e.d.). Voordeel is wel dat er zowel op donderdag als op vrijdag tijd is om met broertjes en zusjes (die nog niet of niet meer op school zitten) op de foto te gaan. Gisteren heeft u ook een brief ontvangen met meer informatie over de fotograaf. Wij hopen natuurlijk weer op hele mooie foto’s, wellicht leuke cadeautjes voor de feestdagen!

Alvast noteren

  • do 11/11 en vrij 12/11:  fotograaf
  • za 13/11: landelijke intocht sinterklaas
  • wo 17/11: themabijeenkomst kinderen en emoties
  • wo 17/11 t/m do 25/11: oudergesprekken groep 3
  • di 23/11: studiedag, alle kinderen vrij
  • wo 1/12: themabijeenkomst kinderen en emoties
  • vrij 3/12: sinterklaasviering