Nieuwsbrief 30-9-2021

Woord van de directie

Het schooljaar is eigenlijk nog maar net een maand begonnen, maar wat is er al weer veel gebeurd! We zijn al op schoolreis geweest naar het Archeon, verschillende groepen hebben de eerste excursie er al weer opzitten en ook in het lesprogramma is veel gebeurd. We hebben dit jaar extra ingezet op de groepsvorming. Omdat we afgelopen schooljaar veel nieuwe leerlingen hebben gekregen en de kinderen ook vaak een nieuwe juf hebben gekregen, bouwen we nu aan de samenhang in de groepen. Dat doen we met leuke spelletjes en activiteiten, bewegend leren en extra spellessen buiten op het schoolplein. Het resultaat is direct zichtbaar. Er is minder “gedoe” in de pauzes en vooral veel meer rust in de klassen. Kortom, we zijn goed gestart.

Volgende week begint de kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “worden wat je wil”. De kleuters zijn alvast begonnen met verkleden als brandweerman of politieagent. Gebruikt u thuis het moment ook om eens lekker extra met uw kind te lezen of voor te lezen? Kinderen genieten vaak van dit soort momenten om even samen weg te dromen in de fantasie van een mooi boek.

Morgen is de eerste studiedag van het schooljaar. Alle kinderen zijn dan vrij. Wij gaan ons verder scholen in de groepsvorming, de begeleiding van hoogsensitieve leerlingen, begrijpend lezen en nog een aantal andere onderdelen.

Volgende week vrijdag is de sponsorloop. Alle kinderen hebben het sponsorformulier ontvangen en zijn druk bezig om sponsors te zoeken. Dat gaat heel verschillend. De ene leerling haalt allemaal vaste bedragen op, terwijl een andere leerling juist veel bedragen per rondje krijgt en dus met elke gelopen rond meer geld kan ophalen. Ons doel is dat alle kinderen een sportieve, gezellige dag hebben waarop ze op hun eigen manier letterlijk “een steentje” kunnen bijdragen aan de bouw van de school in Oeganda. U bent van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen!

Met vriendelijke groet,

Jos Dohle

Alvast noteren

 • Vrij 1 oktober: Studiedag, alle kinderen vrij
 • Woe 6 oktober: Start kinderboekenweek
 • Vrij 8 oktober: Sponsorloop
 • Di 12 en do 14 oktober: Kind-oudergesprekken groep 4 t/m 8
 • Woe 13 oktober: Lijnbaltoernooi groep 6
 • Za 16 t/m zon 24 oktober: Herfstvakantie
 • Zon 31 oktober: Start wintertijd

Kinderboekenweek

Op woensdag 6 oktober start de kinderboekenweek bij ons op school weer. Het thema van dit jaar is “Worden wat je wil”. De kinderen zullen veel lezen en horen over verschillende beroepen. Er komen dit jaar verschillende mensen bij ons op school langs die iets komen vertellen over hun beroep.

Bij de groepen 1&2 komt de brandweer op bezoek en bij de groepen 3&4 de politie. In de groepen 5&6 krijgen de kinderen van alles te horen over schaatsen als topsport van Roxanne van Hemert en de groepen 7&8 krijgen een les van de kinderboekenschrijver Kevin Hassing. Kortom, er staat ons een geweldige leerzame en leuke kinderboekenweek te wachten. 

Oud papier container

Vroeger kwam bij onze school een keer per maand een grote, groene container waarmee wij oud papier inzamelden. Helaas is de subsidie op het inzamelen van papier bij school gestopt. Daardoor zou het inzamelen van oud papier ons ineens veel geld gaan kosten. Wij hebben daarom besloten om de container niet meer te laten komen. U kunt uw oud papier thuis in de blauwe container op laten halen of het bij een van de openbare papiercontainers weggooien.

Thuis nog even naar het toilet

Veel kinderen moeten bij aankomst op school meteen naar het toilet. Wilt u uw kind thuis nog even laten plassen voor hij/zij naar school komt? Dat scheelt een hoop onrust in het eerste half uur.

Buiten spelen op slippers

Als het mooi weer is, zien we veel leerlingen op slippers naar school komen. Tijdens het buitenspelen leidt dat regelmatig tot kapotte tenen. Zeker als de kinderen ook de extra buitenspeelles van meester Raymond hebben. Het zou fijn zijn als ze dan een paar dichte schoenen in hun tas hebben zitten die ze even aantrekken als ze gaan spelen.

Ouderraad

Hebben uw kinderen ook zo’n plezier gehad in het Archeon? We hadden fantastisch weer en het park was leuk en leerzaam. Het was dan ook een zeer geslaagde dag.

De algemene jaarvergadering vond plaats op 22 september jl. Helaas was de opkomst niet heel groot. We gaan er daarom ook vanuit dat iedereen zich prima kan vinden in ons beleid en dat er geen vragen zijn over de uitgaven. Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van Simone Brookman en Pauline Brauns. De kinderen van Simone zijn inmiddels allebei naar de middelbare school en daarom nam zij na 12 jaar afscheid. Pauline heeft maar één jaar in de Ouderraad gezeten, maar kon helaas i.v.m. haar werk niet doorgaan. Gelukkig hebben we wel drie nieuwe leden erbij. Mandy Stouten (moeder van Isa-Mara uit groep 4), Angela van Noort (moeder van Michael uit groep 3) en Sharona Lagerberg (moeder van Dalyshia uit groep 6 en Danjéla uit groep 3). We zijn heel blij met deze aanvulling. Voor volgend schooljaar zijn we alvast op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wellicht is er een vader of moeder die het leuk vindt dit op zich te nemen. Momenteel wordt het penningmeesterschap gecombineerd met een actieve deelname binnen de ouderraad. Dit kan natuurlijk ook losgekoppeld worden, zodat de penningmeester zich alleen bezig hoeft te houden met de cijfers. Mocht u belangstelling of vragen hebben, kunt u deze stellen via ouderraad@bsjozef.nl

Overblijf

Het overblijven:

Het  schooljaar is weer begonnen en het overblijven ook. Hierbij een paar tips om het overblijven voor uw kind zo aangenaam mogelijk te maken:

 • Geef uw kind iets mee wat hij/zij lekker vindt. Denk daarbij aan het brood, het beleg én 2x drinken (1x voor de ochtendpauze en 1x voor het overblijven).
 • Geef uw kind niet teveel mee. Uw kind heeft veel te zien en te kletsen tijdens het overblijven en eet daardoor waarschijnlijk minder dan thuis. En het is fijn voor uw kind als zij/hij alles “snel” op kan eten, zodat uw kind lekker buiten kan spelen.
 • De overblijfouders vinden dat de kinderen minimaal 1 boterham op moeten eten en moeten drinken. Andere dingen uit de trommel hebben geen prioriteit. Neemt uw kind iedere dag eten mee terug naar huis, wilt u de hoeveelheid brood dan minderen?
 • Sommige ouders willen hun kind een snoepje meegeven in de broodtrommel. Dit mag één klein snoepje zijn (dus geen rolletjes, lolly’s en zakjes snoep).

De overblijfouders zullen uw kind zoveel mogelijk stimuleren om alles op te eten, maar zij kunnen uw kind niet dwingen!

Reserve overblijfouders gezocht.

Het overblijfrooster voor het schooljaar 2021-2022 is helemaal rond. Met dank aan de vaste overblijfouders die er iedere dag weer voor de kinderen zijn. Er is echter wel een tekort aan reserve overblijfouders. Deze reserve overblijfouders worden ingeschakeld als een vaste overblijfouder een keer niet kan, ziek of op vakantie is.

Zonder reserve overblijfouders komen we echt in de problemen. Geef u op om af en toe een keer in te vallen. Natuurlijk draait u eerst 3 keer mee om te kijken hoe het overblijven in zijn werk gaat. Als u vragen of opmerkingen over het overblijven heeft of zich wilt opgeven als overblijfouder of daar informatie over wilt, kunt u contact opnemen met Ingrid Bellekom (overblijfcoördinator) 06-16669286 of overblijf@bsjozef.nl

Heilige communie en vormsel (groep 4 en 8)

Ook dit jaar organiseert parochie H. Augustinus een voorbereiding op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie voor kinderen in groep 4 en een voorbereiding op het ontvangen van het Heilig Vormsel voor kinderen in groep 8.
Voor beide is er een informatieavond voor ouders:
– op donderdag 14 oktober bijeenkomst over Eerste Communie;
– op dinsdag 5 oktober bijeenkomst over Heilig Vormsel.
Beide bijeenkomsten beginnen om 20 uur en vinden plaats in Sion, naast de St Jozefkerk, Parklaan 26, Wassenaar. Opgave vooraf is niet nodig, vragen kunt u richten aan gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl

MR nieuws

Op 21 september zijn we weer bij elkaar geweest met een nieuw ouderlid: Danielle Moen (moeder van Tygo en Jelle), die Renee van Gemeren heeft opgevolgd. U kunt haar terugvinden op de website, onder ‘leden MR‘. We hebben o.a. gesproken over de nieuwe gymzaal, de besteding van de NPO-gelden op onze school, de werkgroep zwemdiploma en de komende (kleine) verbouwing om meer werkruimtes te maken. Onze volgende vergadering is op 7 december.