Nieuwsbrief 3-9-2021

Woord van de directie

We zijn weer begonnen! De zomervakantie zit er weer op en we zijn inmiddels al weer een week bezig. Gelukkig konden we dit jaar starten met alle groepen en een compleet team, zodat alle kinderen gelijk bij hun eigen juf of meester terecht konden. Vandaag ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar en zoals u ziet is die gelijk in een nieuw jasje gestoken. Omdat bijna alle ouders de nieuwsbrief tegenwoordig op een smartphone of tablet lezen, hebben we gekozen voor een versie die daarop beter leesbaar is.

In deze nieuwsbrief vindt u veel informatie. Er is namelijk heel veel gebeurd in de afgelopen periode waar we u graag over informeren. Zo is er nieuw (extra) personeel, organiseert de ouderraad een extra schoolreis, hebben we de extra kosten voor ouders verlaagd en nieuwe functies in Parro opengezet.

Wij hebben er dit jaar weer heel veel zin in en deze week was te merken dat de kinderen er ook weer klaar voor zijn.
Heeft u vragen? Dan kunt u mij ’s ochtends vinden bij het hek bij de hoofdingang. Uiteraard ben ik ook via Parro, telefonisch of per mail bereikbaar.

Alvast noteren

  • Ma 6 en ma 13 september:  GGD onderzoeken groep 7
  • Di 7 september: ontruimingsoefening
  • Vrij 10 september: strandexcursie groep 6
  • Vrij 17 september: extra schoolreis groep 2 t/m 8, groep 1 is vrij
  • Do 23 september: spreekuur 1
  • Wo 29 september: start kinderpostzegelactie (groep 7 en 8)

NPO – nieuw personeel

De overheid heeft veel extra geld beschikbaar gesteld om eventuele achterstanden die opgelopen zijn in de coronatijd weg te werken. NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs. Voor de vakantie hebben wij een plan opgesteld hoe wij deze middelen in gaan zetten. Hier alvast een kort overzicht.

Schoolmaatschappelijk werk: Voor veel gezinnen is het zwaar geweest tijdens de lockdown. Soms is dan wat ondersteuning gewenst. Eva Verberg was al 2 uur per week aan onze school verbonden als schoolmaatschappelijk werkster. Wij hebben die tijd uitgebreid naar een hele dag per week, verspreid over twee dagen. Eva kan gezinnen ondersteunen, maar gaat ook preventief informatie delen, informatieochtenden organiseren en nog veel meer. U leest meer over Eva in deze nieuwsbrief.

Onderwijsassistenten: We hebben twee onderwijsassistenten aangenomen. Op maandag en dinsdag ondersteunt Roxanne van Hemert groep 5 t/m 8. Op woensdag tot en met vrijdag ondersteunt Dian Meyer groep 1 t/m 4.

Inzet RT en huiswerkbegeleiding: Annika Kruithof komt ons 2 dagen per week ondersteunen bij de RT/NT2 en gaat daarnaast 2 keer per week huiswerkbegeleiding op school geven aan leerlingen die daar ondersteuning bij kunnen gebruiken. Deze leerlingen worden door de leerkrachten geselecteerd en uiteraard wordt dan eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

Extra beweegmomenten: Onze gymleerkracht Raymond heeft uitbreiding van zijn uren gekregen. Elke klas krijgt nu wekelijks 20 minuten extra beweegtijd op het speelplein. Tijdens dat moment leert Raymond de kinderen verschillende spellen aan die de kinderen tijdens de pauzes met elkaar kunnen spelen.

Inzet gedragsspecialist: Onze gedragsspecialist Inez (groep 5), heeft een uitbreiding in tijd gekregen, waardoor zij nu op dinsdag kinderen kan ondersteunen als er problemen zijn in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij zal aan complete groepen de Rots- en Watertraining geven en daarnaast individuele kinderen gaan ondersteunen.

Inzet kinderfysiotherapeut: De motorische ontwikkeling van kinderen is van groot belang om te komen tot goede leerprestaties. Door goed en veel te bewegen, ontwikkelen de hersenen zich en worden meer verbindingen gelegd die bijvoorbeeld helpen bij het leren lezen en schrijven. De kinderfysiotherapeut komt de leerkrachten ondersteunen met tips, een klassikale screening doen bij de kleuters en wekelijks een verdieping geven op de schrijflessen in groep 3, 4 en 5.

Naast de inzet van bovenstaande mensen, gebeuren er ook nog veel kleine dingen vanuit de NPO middelen, die u niet direct zelf zult merken. Voor de leerkrachten en de kinderen zijn die echter van grote meerwaarde. We zijn blij dat we in de zeer korte termijn die we hadden om een plan te maken, ook al direct overal personeel aan hebben kunnen koppelen.

Even voorstellen: Eva Verberg

Vanuit Schoolmaatschappelijk werk (SMW) ben ik al een aantal jaren werkzaam op de St. Jozefschool. Misschien heeft u mij wel eens gezien of gesproken, maar omdat ik het komende schooljaar vaker in de school zal zijn wil ik me via deze weg nog eens voorstellen. Ik ben Eva Verberg en inmiddels 11 jaar werkzaam bij Kwadraad.

U heeft opgroeiende kinderen op de St. Jozefschool. Bij zorgen of vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Wanneer de vragen of zorgen blijven kan het SMW wellicht iets voor u betekenen. Ik kan met u in gesprek over de situatie en zorgen, over wat de vragen zijn en over welke ondersteuning het beste passend is. Vaak praat ik ook met de kinderen zelf. Dit kan gaan om individuele ondersteuning/begeleiding op school, maar soms ook in de vorm van deelname aan een groep of training. Naast ondersteuning aan kinderen, kan het SMW ondersteuning aan de ouder(s) bieden.

Bij allerlei onderwerpen kan het SMW meedenken zoals: opvoeding, (omgaan met) emoties, gedrag(sproblemen), onzekerheid, het meemaken van verlies zoals overlijden of scheiding, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, omstandigheden in de thuissituatie, enzovoort. Soms is een aantal gesprekken met u en/of uw kind voldoende, maar als er verdere ondersteuning nodig is voor uw kind of gezin dan kan het SMW helpen bij de toeleiding daar naar.

Contactgegevens:
Als u een vraag heeft of een afspraak wil maken dan kunt u via de school (leerkracht of intern begeleider) of rechtstreeks contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens zijn e.verberg@kwadraad.nl / 088-9004000 / 06-11870606. Mijn werkdagen zijn: maandag (oneven weken), dinsdag, woensdag (even weken) en vrijdag.

 

Aanwezigheid op school: Vanaf dit schooljaar zal ik om de week op maandagochtend (oneven weken) op school aanwezig zijn bij aanvang van school. Elke vrijdag van 14.30 tot 15.30 uur is er de mogelijkheid om langs te komen bij het inloopspreekuur (in de RT ruimte). Schroom niet om in het spreekuur langs te komen of me even aan te spreken wanneer u een vraag heeft.

Vriendelijke groeten,
Eva Verberg

Nieuwe adminstratief medewerkster

Voor de vakantie bent u geïnformeerd dat Monique Louwrier de administratieve ondersteuning op onze school niet meer kan doen, omdat zij les gaat geven op de St. Jan Baptist. Wij hebben inmiddels een vervanger gevonden: José de Jong. José wordt de komende weken nog ingewerkt door Monique en zal zich in de volgende nieuwsbrief zelf nog even verder voorstellen.

Schoolreis en ouderbijdrage

Op vrijdag 17 september gaan de kinderen van groep 2 t/m 8 een keer extra op schoolreis. Twee jaar geleden konden we door de geldende corona maatregelen niet op schoolreis. Dat geld is geparkeerd voor een later moment. Nu kunnen we dat extra inzetten en organiseert de ouderraad een educatieve schoolreis. Meer informatie hierover ontvangt u in een aparte brief van de ouderraad.

Waarom gaat groep 1 niet meer mee?

De afgelopen jaren hebben we steeds een keuze gemaakt in groep 1 welke leerlingen wel mee konden en welke niet. Voor veel kinderen in groep 1 is een schoolreis nog zo spannend als ze net op school zijn, dat het geen geslaagde dag wordt. Om niet meer per kind een afweging te hoeven maken en daarmee scheve gezichten te krijgen, hebben wij besloten dat we vanaf dit schooljaar de schoolreis vanaf groep 2 doen en heel groep 1 die dag vrij is.

Wat betekent dit voor de ouderbijdrage?

De afgelopen jaren ontving u in oktober een factuur van de ouderraad voor de jaarlijkse ouderbijdrage van €60,-. Daaruit wordt het schoolreisje betaald en alle andere activiteiten die de ouderraad voor de school organiseert. Vanuit school kreeg u vervolgens nog een factuur voor het busvervoer naar de zwemles (groep 4), het Bewaarde Land (groep 5) en het schoolkamp (groep 8). Voor veel ouders werd het verwarrend wanneer wat betaald moest worden en waar het geld precies aan besteed wordt. Voor veel ouders is het ook een flinke uitgave, die we graag zo laag mogelijk willen houden.

We hebben daarom gekozen voor een nieuwe indeling, waarbij de school ook een deel van de extra kosten voor haar rekening gaat nemen. Zo kunnen we het voor u goedkoper organiseren. Voortaan ontvang u 1 factuur voor het hele schooljaar. Daar zijn dan alle extra kosten direct in opgenomen.

Voor groep 1 wordt het bedrag €30,- (dit was €60,-)

Voor groep 2, 3, 5, 6 en 7 wordt het bedrag €60,- (in groep 5 was dit €95,- inclusief de kosten voor het Bewaarde Land)

Voor groep 4 wordt het bedrag €100,- (dit was €150,- inclusief de kosten voor de bus naar het zwembad)

Voor groep 8 wordt het bedrag €130,- (dit was €160,- inclusief de kosten voor het kamp)

Zoals u ziet wordt het bedrag voor de meeste groepen een stuk lager. Wij vinden dat alle kinderen aan alle activiteiten mee moeten kunnen doen en dragen daarom vanuit school bij in de extra kosten. Binnenkort zult u de factuur ontvangen via de module Schoolkassa in Parro. Daar zit dan ook een betaallink bij, waarmee u direct via ideal kunt betalen. Heeft u een factuur op naam nodig, omdat bijvoorbeeld Stichting Leergeld de factuur voor u betaalt? Dan kunt u die bij de directie opvragen.

Van de ouderraad

Het nieuwe schooljaar is begonnen en de Ouderraad mag gelijk flink aan de slag. We gaan namelijk op vrijdag 17 september op schoolreis! Dit extra schoolreisje is een verrassing voor de kinderen. We hebben – in overleg met de school – voor een park met een educatief karakter gekozen. We hopen dan ook op een leuke en leerzame dag voor de kinderen. Meer informatie volgt per brief.

De algemene jaarvergadering staat op de kalender voor 21 september. Ook daarvoor zijn de voorbereidingen reeds in volle gang. Tijdens deze vergadering hoort u hoe de ouderbijdragen gebruikt worden en welke dingen daarmee allemaal gedaan worden. U ontvangt voor deze vergadering een uitnodiging met de bijbehorende stukken per mail. Tijdens de vergadering zullen we ook afscheid nemen van Simone Brookman.

Afgelopen jaar is de dochter van Simone van school gegaan. Het was daarom ook haar laatste jaar in de Ouderraad. In de volgende nieuwsbrief zullen wij de nieuwe ouderraadsleden aan u voorstellen!

Parro app

Bijna alle ouders zijn inmiddels (weer) gekoppeld aan de Parro app. Is het nog niet gelukt? Laat het ons weten, dan helpen we u. In de Parro app komen alle berichten, dus zorg dat u niets mist.

U kunt nu ook uw kind ziekmelden of doorgeven wanneer uw kind bijvoorbeeld een afspraak bij de dokter of tandarts heeft staan. Voor u is het handig, omdat u het er direct in kunt zetten, ook al is het pas over een paar weken. Voor ons is het handig, omdat wij het bij twijfel dan altijd terug kunnen zoeken. Als u het telefonisch doorgeeft, kan het nog weleens voorkomen dat het intern niet doorgegeven wordt.

Veel ouders vragen zich af of het nog wel mogelijk is om contact op te nemen met de leerkracht. Wij zijn er deze week achter gekomen dat bij de overgang naar het nieuwe schooljaar alle instellingen bij de leerkrachten automatisch weer uitgezet worden. Daarom lukte het vaak nog niet om de leerkracht een bericht te sturen. Alle leerkrachten zetten dat nu zo snel mogelijk weer aan.

De jaarkalender is gisteren ingevoerd in Parro. U kunt nu alle activiteiten zien door in Parro op het icoontje van de kalender te klikken.

Luizenouders

Sinds de lockdown hebben we geen luizenouders meer in de school om alle kinderen te controleren. Dat mag niet binnen de gestelde maatregelen. De ouders hebben in de tussentijd zelf hun kinderen gecontroleerd en het aan ons doorgegeven als er hoofdluis geconstateerd is. De nieuwe werkwijze bevalt eigenlijk prima en daarom hebben wij besloten dat voorlopig zo te blijven doen.

Hulpouders zwemmen groep 4

Groep 4 gaat wekelijks zwemmen op woensdag. Bij het omkleden en de begeleiding in het zwembad hebben we altijd hulp nodig van twee ouders. Ouders uit groep 4 kunnen nu intekenen op een rooster, maar uiteraard kunnen ook ouders uit andere groepen helpen als ze dat leuk vinden. We hopen snel voor elke week twee ouders te vinden, zodat alle lessen door kunnen gaan. Aanmelden kan bij juf Jenifer.

Juf Miriam 25 jaar in het onderwijs!!!

Afgelopen woensdag was het een feestdag voor juf Miriam. Zij werkt namelijk al 25 jaar in het onderwijs! Extra bijzonder daarbij is dat ze van de 25 jaar er al 24 op de St. Jozefschool werkt! Er komen dan ook steeds meer ouders en leerkrachten die zelf nog als leerling bij juf Miriam in de klas hebben gezeten. Juf Miriam heeft de klas en de collega’s lekker getrakteerd. Op de eerstvolgende studiedag wordt zij door het team nog een eens extra in het zonnetje gezet.