Nieuwsbrief 27-1-2022

Woord van de directie

Beste ouders, verzorgers,

Wat een stressvolle weken hebben we weer achter de rug! Veel ouders stonden voortdurend paraat om thuis opvang te moeten regelen als een klas naar huis gestuurd moest worden. In veel groepen hebben we te maken gehad met besmettingen. Gelukkig bleef het in de meeste groepen bij maximaal 2 besmettingen binnen 7 dagen, waardoor we relatief weinig groepen naar huis hebben moeten sturen.

Dankzij de nieuwe regels, hopen we dat het naar huis sturen van een hele klas voorlopig even voorbij is. U heeft gisteren kunnen lezen in Parro wat de nieuwe regels zijn. Wij hopen dat ook het aantal ziektegevallen onder leerkrachten beperkt blijft en we ook geen klassen naar huis hoeven sturen omdat we geen leerkracht beschikbaar hebben.

Gelukkig kunnen we ons nu ook weer wat meer richten op de leuke dingen in de school. In deze nieuwsbrief leest u bijvoorbeeld al dat de schoolfoto’s binnen zijn en dat er activiteiten komen rond de nationale voorleesdagen. Verder kunnen kinderen weer sportlessen gaan uitproberen bij de Wassenaarse sportverenigingen. In groep 3 t/m 8 hebben de kinderen net 3 gastlessen van Young Engineers gehad. Ook de kleuters zijn binnenkort aan de beurt en daarna komen ze nog meer lessen verzorgen in de hogere groepen. Dat zullen ook lessen met programmeren zijn.

We zijn in alle groepen druk bezig met het afnemen van de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. Met de uitslagen van deze toetsen kunnen we het aanbod nog beter afstemmen op de leerlingen. Daarom hebben we op 14 februari ook een studiedag gepland waarop we de scores met elkaar bespreken en plannen maken voor de komende maanden. Naast de methodetoetsen die we elke paar weken afnemen, geven deze halfjaarlijkse toetsen een goed beeld van het niveau van de klas en het effect van onze lessen. Op 11 februari ontvangt u van ons ook het eerste rapport (vanaf groep 2), zodat u kunt zien hoe uw kind het in de afgelopen periode heeft gedaan. Daarna kunt u naar aanleiding van het rapport in gesprek met de leerkrachten. Waarschijnlijk zijn die gesprekken nog online, maar wie weet tegen die tijd..!

Met vriendelijke groet,

Jos Dohle

Tevredenheidsonderzoeken

Enkele weken geleden heeft u een uitnodiging ontvangen om een oudertevredenheidsonderzoek in te vullen. Ruim 40 ouders hebben dat inmiddels gedaan, maar voor een betrouwbare uitslag, willen we er graag nog 30 bij hebben. Wilt u (als u dat nog niet gedaan heeft) de vragenlijst nog even invullen via https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/SQ2BWK8

De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben ook een vragenlijst ingevuld. Zij geven de school maar liefst gemiddeld een 8,4 als rapportcijfer!

De nationale voorleesdagen 2022

Afgelopen week zijn de nationale voorleesdagen weer begonnen. In iedere klas wordt er volop voorgelezen. Juf Simone en juf Jenifer zijn langs alle klassen geweest om de nationale voorleesdagen te openen. Daarnaast worden de groepen 1/2 en 3 voorgelezen door groep 7 en 8 uit prentenboeken. Groep 4 gaat aan de slag met een schrijfcyclus omtrent het thema ‘ruimte’, waarmee ze gestart zijn.

In de groepen 5 t/m 8 is een verhalenwedstrijd van start gegaan. De kinderen kregen de cover van een boek te zien met als titel ‘Robot zoekt een vriend’. Aan de hand van deze titel mogen de kinderen zelf een verhaal gaan bedenken en schrijven. Uit elke klas wordt 1 winnaar gekozen. Natuurlijk hoort hier ook een leuke prijs bij. Wat de prijs is, blijft echter nog een verrassing.

Gaan jullie thuis ook gezellig meelezen? Lezen is namelijk dromen met je ogen open.

“Reserve” kleding:

Op het moment zijn er meerdere kleuters die af en toe een ongelukje hebben op school. Dat kan een keer gebeuren en deze kinderen krijgen dan iets schoons aan van school.

Wilt u deze kleding thuis wassen en zo snel mogelijk weer mee teruggeven naar school?

Als uw kind regelmatig ongelukjes heeft, is het handig als u uw kind eigen reserve kleding meegeeft in zijn/haar tas. De hoeveelheid reserve kleding op school wordt steeds kleiner. Daarom willen wij u vragen of u thuis nog kleding heeft die uw kind niet meer nodig heeft. Het gaat om

·         Joggingbroeken en soepele broeken in de maten 110 t/m 128

·         Jongens en meisjes onderbroeken in de maten 110 t/m 128

U kunt dit inleveren bij de leerkracht.

De overblijf

Het is misschien wel leuk om een keer te vermelden dat er 12 van de 25 overblijfouders al meer dan 10 jaar meerdere keren per week uw kind(eren) begeleiden bij het lunchen en buiten spelen. Eén overblijfouder, Elly van Veen, zelfs al 36 (!) jaar, iedere dag bij de kleuters. Sommige ouders van nu hebben haar als overblijfouder gehad toen zij zelf kleuter waren. Er is altijd plek voor nieuwe overblijfouders, heel graag zelfs! Heeft u interesse, neemt u dan contact op met Ingrid Bellekom.

Bijna alle overblijfrekeningen over de maanden juli t/m oktober zijn betaald. Bent u het toch nog vergeten, wilt u deze rekening dan zo snel mogelijk betalen?

Heeft u vragen over het overblijven, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Bellekom (overblijf@bsjozef.nl of 06-16669286).

Campagne: Doe meer met taal

De overheid heeft een website gemaakt waarop tips staan om mensen meer vertrouwd te maken met taal. Voor sommige ouders is voorlezen of helpen bij het huiswerk bijvoorbeeld best lastig.

Ook staan er tips over het schrijven van een e-mail, goede sollicitatiebrief of advertentie.

Op de website https://www.doemeermettaal.nl/ kunt u filmpjes bekijken en zelfs oefenen om uw vaardigheden te vergroten.

 

Ouderraad

Het is al even geleden dat de schoolfotograaf onze school heeft bezocht. Vandaag zijn eindelijk de foto’s afgeleverd! Wij hebben het direct verdeeld, zodat het nog vandaag met de kinderen mee naar huis kan. De kinderen ontvangen een bestelkaartje met een specifieke code. Daarmee kunt u online de foto’s bestellen. Het bestellen kan tot zondag 13 februari. Daarna worden de bestelde foto’s naar school verstuurd en uitgedeeld.
Met Kerst heeft u zelf gezorgd voor een kerstontbijt. De ouderraad heeft gezorgd dat er servetten waren, iets te drinken en wat lekkers. Ook kreeg ieder kind een klein cadeautje met een kerstwens.
Deze tijd is altijd rustig voor de ouderraad, maar nu – met alle maatregelen – is er helemaal niet veel te doen. Reden voor ons om alvast vooruit te denken. Binnenkort starten de projectweken en – als het open huis kan doorgaan – zullen wij daaraan natuurlijk ook een bijdrage leveren. In welke vorm hangt natuurlijk af van de mogelijkheden.
Ook al is het dit jaar relatief rustig met activiteiten voor de ouderraad, dat is in andere jaren wel anders. Dit jaar nemen twee leden afscheid van de Ouderraad en volgend jaar nog eens twee. Wij zijn daarom op zoek naar vervanging voor deze ouders. Lijkt het u leuk om te helpen met het organiseren van activiteiten en/of werkt u graag met cijfertjes? We hebben binnenkort plek voor een voorzitter, een penningmeester en twee leden. Voor meer informatie over deze functies of voor andere vragen, kunt u zich richten tot de ouderraad via ouderraad@bsjozef.nl

Kennismakingsaanbod sportverenigingen

Het Wassenaarse sportakkoord heeft in samenwerking met een aantal sportverenigingen een kennismakingsaanbod gemaakt. Zo kunnen kinderen kort proeven aan een bepaalde sport en zich daarna eventueel aanmelden als ze het leuk vinden. Klik op de poster voor meer informatie.

Alvast noteren

  • Vrij 11/2 rapport 1
  • Ma 14/2 studiedag, alle kinderen vrij
  • Do 17/2 en din 22/2 rapport- en adviesgesprekken
  • Wo 23/2 carnaval
  • Do 24/2 spelletjesmiddag groep 1/2
  • Vrij 25/2 studiedag, alle kinderen vrij, start voorjaarsvakantie
  • Ma 28/2 t/m vrij 4/3 voorjaarsvakantie