Nieuwsbrief 24-3-2022

Woord van de directie

In alle groepen wordt momenteel hard gewerkt aan het project “onder water”. Er wordt geknutseld, er worden gastlessen gegeven, excursies georganiseerd en vooral heel veel geleerd over het thema. Dat het thema heel breed is, wordt duidelijk als je door de verschillende groepen loopt. Bij de kleuters wordt vooral gekeken naar wat er in het water leeft. In de hogere groepen komt bijvoorbeeld ook de “plastic soup” aan bod en wordt geleerd hoe het water eigenlijk weer gezuiverd wordt tot drinkwater.

Komt u woensdag 30 maart ook kijken tijdens ons open huis? U kunt gelijk om 08.45 uur mee naar binnen komen. Tot 09.30 uur kunt u in alle klassen kijken naar het werk dat de kinderen geleerd en gemaakt hebben. In sommige groepen kunt u ook uw eigen kennis over het thema checken middels een Kahoot quiz. Vanaf 09.30 uur starten we in de klassen weer met de normale lessen en kunt u nog even gezellig bijkletsen in de aula met een kop koffie of thee en wat lekkers. De ouderraad staat vanaf de start van de ochtend voor u klaar met koffie en thee, dus als u alle groepen gezien heeft, bent u al van harte welkom in de aula.

Vandaag of morgen krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 5 twee corona zelftesten mee naar huis. In groep 6 t/m 8 kunnen de kinderen die al langere tijd zelf meenemen als ze ze nodig hebben. Door deze testen gratis beschikbaar te stellen, stellen we u in de gelegenheid om zonder kosten uw kind te testen als hij of zij coronagerelateerde klachten heeft. Gelukkig hoeven er geen groepen meer in quarantaine, maar we hebben nog steeds regelmatig zieke leerlingen en leerkrachten. Dat proberen we uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen en het testen bij klachten voor je naar school komt, helpt daar echt bij.

Wij gaan nog even verder met de laatste voorbereidingen voor het open huis. Ik hoop u volgende week allemaal weer te mogen ontvangen in de school!

Met vriendelijke groet,
Jos Dohle

Babynieuws

Heuglijk nieuws vanuit het team!  Vorige week heeft juf Simone in groep 1/2 A verteld dat zij in verwachting is van haar tweede kindje. De juf is uitgerekend in de zomervakantie en kan nog precies het schooljaar afmaken voor ze met verlof gaat.

Kleuters ophalen in de klas

Sinds enkele weken mogen de kleuters weer binnen opgehaald worden. We zien nu nog dat de meeste ouders in de gang wachten op hun kind en dan weer vertrekken. Hierdoor blijft het druk in de gangen, vooral als ook de andere groepen door de gang naar buiten gaan. U mag bij het ophalen ook in het lokaal komen naar uw kind. Zo kunt u samen met uw kind kijken wat er die dag bijvoorbeeld gemaakt is en ontstaat er meer doorstroom in de gang.

Ouderraad

De ouderraad is vorige week voor het eerst weer fysiek bij elkaar gekomen, nadat we een aantal keer via een “zoom-scherm” vergaderd hadden. Het was heel fijn om elkaar weer te zien.
Op korte termijn staat het open huis op de agenda. De ouderraad zorgt voor de koffie en thee met iets lekkers. We hopen u dan ook allemaal te zien op woensdagochtend 30 maart a.s.
Verder heeft de ouderraad gesproken over een kleine verrassing voor alle kinderen in het thema van het project. Deze verrassing zal ook volgende week uitgedeeld worden.
Wij hebben ook gepraat over de bezetting van volgend jaar en kunnen waarschijnlijk de vrijkomende functies van voorzitter en penningmeester intern gaan oplossen, wat heel fijn is.
Wel zoeken wij dan natuurlijk nog nieuwe leden om het team aan te vullen. Lijkt het u leuk om iets op school te doen? Neem contact met ons op en wij vertellen u wat deze leuke functie inhoudt!

Ziekmelden

Steeds meer ouders gebruiken Parro om door te geven dat hun kind ziek is. Dat is heel fijn, want zo kunnen wij altijd terugzoeken waarom een kind afwezig is. Wat sommige ouders niet weten, is dat de melding elke dag opnieuw gedaan moet worden, omdat hij slechts één dag geldig is.

Ook als u uw kind telefonisch bij ons afmeldt, vragen wij u dit dagelijks opnieuw te doen. Het is voor ons niet bekend wanneer een kind weer beter is en als kinderen dan zelf naar school komen en onderweg een ongeluk zouden krijgen, weet niemand dat er iets aan de hand is. Indien wij niets horen, vragen we het soms na bij een broer of zus en anders bellen we naar huis. Dit kost echter veel tijd, dus het helpt enorm als u dagelijks doorgeeft dat uw kind afwezig is.

Flyer Spelenderwijs

In de laatste week van de zomervakantie worden dit jaar voor de 26e keer door Stichting Spelenderwijs de sport- en speldagen georganiseerd voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Elk jaar doen veel kinderen van de Jozefschool hier aan mee. Alle kinderen hebben een flyer mee naar huis gekregen met meer informatie. Kijk voor meer informatie en inschrijven op https://spelenderwijswassenaar.nl/

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie  24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie  26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023
Pasen 07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinksteren 29-05-2023
Zomervakantie 10-07-2023 t/m 18-08-2023

Alvast noteren

Zon 27-3  Start zomertijd
Di 29-3  Verkeersexamen groep 7
Woe 30-3  Open huis
Don 14-4  Paasontbijt
Vrij 15-4 t/m ma 18-4 Paasweekend, alle kinderen vrij
Wo 20-4 en Don 21-4 Centrale eindtoets groep 8
Vrij 22-4 Schoolreis