Nieuwsbrief 24-2-2022

Woord van de directie

Beste ouders, verzorgers,

Vanmiddag is voor alle leerlingen de voorjaarsvakantie begonnen. Vaak een fijn moment om even lekker bij te komen en dan er dan in maart weer fris tegenaan te kunnen. Dit jaar verandert er veel in de vakantie. Een groot deel van de coronamaatregelen waar we in de afgelopen maanden mee te maken hebben gehad, komen namelijk te vervallen. Ouders mogen de school weer in en hoeven daarbij geen mondkapje te dragen. Gisteren konden we tijdens de polonaise aan het eind van de ochtend buiten al even genieten met z’n allen. Wat fijn om zoveel ouders weer te zien genieten van de activiteiten in de school! We hopen u allen ook te mogen ontvangen op het open huis op woensdagochtend 30 maart.

Na een extra oproep heeft u massaal de oudertevredenheidslijst ingevuld. Veel dank daarvoor! In de eerste plaats voor het invullen, maar vooral voor de scores die u aan de school heeft gegeven. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen wat de resultaten zijn. Ik ben er in elk geval heel trots op dat u het team op deze wijze waardeert.

Geniet allemaal van een heerlijke vakantie en tot over een week.

Met vriendelijke groet,
Jos Dohle

Ouderraad

Heeft u allemaal de mooie schoolfoto’s gekregen en besteld? Het heeft even geduurd, maar het was wel de moeite waard! Het is inmiddels eind februari. De eerste twee maanden van het jaar heeft de Ouderraad meestal niet veel activiteiten. Wel hebben we gezorgd dat er voor Valentijnsdag een cadeautje voor alle leerlingen en leerkrachten was om te laten zien dat we iedereen op de Jozefschool waarderen. Van beide cadeautjes ziet u hier een foto.

Op verzoek van de Carnavalscommissie hebben we ook gezorgd voor limonade en iets lekkers. Gelukkig kon Carnaval op het laatste moment toch doorgaan en het was een gezellig feest.
Omdat de Open Dag dit jaar op een andere manier gaat plaatsvinden, zal de Ouderraad niet – zoals gebruikelijk – met een warme hap aanwezig zijn, maar wij zullen wel zorgen dat u een kopje koffie of thee met wat lekkers kunt gebruiken als u alle werkjes van uw kind komt bewonderen. We zien u dan ook graag op woensdag 30 maart tussen 8.45 en 10.00 uur.

Cursus schrijfdans op de studiedag

De leerkrachten van groep 1 t/m 4 hebben een workshop Schrijfdans gehad op de studiedag van maandag 14 februari. Schrijfdans is schrijfbewegen op muziek. Deze grondgedachte is door Ragnhild Oussoren over een periode van meer dan 25 jaar steeds verder en beter uitgewerkt in een schat aan liedjesthema’s. Het was daarom ook extra leuk om de kneepjes van Schrijfdans van haarzelf te leren in deze workshop.
Waarom Schrijfdans op de St. Jozefschool?
Leren schrijven vanuit de beweging, met muziek, geeft een andere kijk op het schrijfonderwijs.
Aan het proces van leren schrijven kunnen we een belangrijk deel van de ontwikkeling van de kinderen koppelen: sensomotoriek, ontwikkeling van de hersenen, taalontwikkeling, expressie en creativiteit.
We werken met bewegingen in de lucht, met sensomotorisch materiaal direct op het tafelblad of met wasco en kleurpotlood op grote vellen papier. Schrijftekenen is een tekening maken op muziek waarbij de bewegingen, dus de lijnen, een aantal keren worden herhaald, over elkaar heen, ‘ingeslepen’. Wij gaan de technieken die we geleerd hebben in de workshop verwerken in ons onderwijsaanbod.

Oudertevredenheid

Elke twee jaar vragen wij de ouders om een korte oudertevredenheidslijst in te vullen. De resultaten daarvan worden gedeeld op de website van scholenopdekaart. U kunt de uitslag van het onderzoek bekijken via deze link: https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/wassenaar/11833/basisschool-sint-jozef/tevredenheid/

Op alle onderdelen scoort de school totaal maar liefst een 8,5! Dat is zelfs nog hoger dan de 8,2 die de leerlingen ons dit jaar geven en waar we al heel trots op waren. Er zijn eigenlijk geen uitschieters naar boven of naar beneden op losse onderdelen, waardoor u aangeeft dat de school het in de hele breedte goed doet. De score is ook flink hoger dan twee jaar geleden. Dank voor dit vertrouwen!

In individuele (anonieme) scores, kunnen we wel zien dat enkele mensen op een onderdeel nog niet tevreden zijn. Mensen die dit hebben aangegeven willen we graag uitnodigen om dit ook (als ze dat nog niet gedaan hebben) met ons te bespreken, zodat we ons kunnen blijven verbeteren.

Uitslag verhalenwedstrijd

De afgelopen weken konden de kinderen meedoen aan de schrijfwedstrijd. De winnaars zijn geworden: Majdouline, Belal, Milad en Saar. Binnenkort kunt u de verhalen van de winnaars lezen op onze website.

Alvast noteren

Vrij 25-2 t/m zo 6-3     Voorjaarsvakantie
Do 10-3                        Start project “onder water”
Do 10-3                        Juffendag in groep 4