Nieuwsbrief 2-6-2022

Woord van de directie

Beste ouders, verzorgers,

Nog slechts enkele weken en dan is het al weer zomervakantie! In de klassen worden de CITO toetsen afgenomen, rapporten geschreven en de laatste excursies gedaan. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de formatie voor komend schooljaar. Welke leerkracht komt in welke groep te staan? Dit is elk jaar opnieuw een flinke puzzel om alle wensen goed op elkaar af te stemmen. Wat ik alvast wel kan melden, is dat alle extra ondersteuning die we dit jaar hebben ingezet in de groepen, komend jaar zeker een vervolg krijgt en waar mogelijk zelfs nog verder wordt uitgebreid. Er worden momenteel veel gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten.

Voor de meivakantie hebben de kinderen van groep 8 de verplichte eindtoets gemaakt. Wij hebben net als in de afgelopen jaren gekozen voor de Centrale Eindtoets van CITO. Vorige week is de uitslag bekend gemaakt en hebben alle leerlingen hun persoonlijke uitslag mee naar huis gekregen. Wij zijn als school wederom zeer tevreden met het behaalde resultaat. 

Zodra de laatste CITO toetsen in groep 1 t/m 7 zijn afgerond, zullen we ook daarvan de resultaten weer bekend maken via het ouderportaal. Dat zal ongeveer over twee weken te zien zijn. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt u uiteraard altijd een afspraak maken met de leerkracht.

Met vriendelijke groet,

Jos Dohle

Jongere broertjes en zusjes aanmelden

We naderen het einde van het schooljaar en dat betekent dat we ook weer veel vragen krijgen van ouders die verhuizen naar Wassenaar en een kind willen aanmelden. Steeds vaker hebben wij geen plek meer. Ook bij de twee- en driejarigen merken we dat het heel erg snel vol raakt. Heeft u thuis nog een kind dat nog 4 jaar moet worden en nog niet bij ons is aangemeld? Geef hem of haar dan zo snel mogelijk op middels ons vooraanmeldformulier. Ook als hij/zij nog geen twee jaar oud is. Zo kunnen we goed zicht houden op de aantallen en voorkomen dat we in een jaar meer dan 30 leerlingen in een klas krijgen.

Alle leerlingen moeten apart met een eigen formulier aangemeld worden. Indien u een aanmeldformulier voor uw oudste kind heeft ingevuld en daarop ook de naam van het jongere kind heeft gezet, is dat geen aanmelding.

Rommelmarkt

Op zaterdag 4 juni wordt er een rommelmarkt georganiseerd op het plein tussen de van Cranenburchlaan en de Anemonenweg. Dé kans om speelgoed, boekjes, kleding en andere leuke dingen te kopen of verkopen.

Klik op de afbeelding hiernaast voor meer informatie.

 

Ouderraad

De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken. Voor de Ouderraad staan er een aantal activiteiten op de agenda.

Allereerst de Avondvierdaagse. De Ouderraad zorgt elke avond voor een verrassing voor de lopers van de Jozefschool. Leerkrachten staan langs de route om dit uit te delen.

Na afloop van het kamp van groep 8 zal de Ouderraad zorgen voor een afsluitend diner. Veel leerkrachten zullen hier gezellig bij aansluiten. We hopen op mooi weer, zodat we buiten kunnen eten.

De laatste dag van het schooljaar zullen we – traditiegetrouw – het jaar afsluiten met het Pannenkoekenfeest. De Ouderraad zorgt voor de pakken mix en de verspreiding van de pannenkoeken op het plein. Wel willen we ouders vragen om de Pannenkoeken te bakken. Via de klassenouders zal dit geregeld worden.

Omdat het schooljaar bijna ten einde is, zijn wij ook al aan het nadenken over volgend jaar. Sylvia en Sabine nemen beiden afscheid van de Ouderraad, omdat Levi en Ronja in groep 8 zitten en volgend jaar naar de middelbare school gaan. Er zijn dus voor volgend jaar twee vacatures. Mocht u het leuk vinden om meer betrokken te zijn bij de school van uw kind en het leuk vinden om dingen te organiseren, neem dan contact met ons op via ouderraad@bsjozef.nl of persoonlijk met een van onze leden.