Nieuwsbrief 2-12-2021

Woord van de directie

Deze week zijn de nieuwe corona maatregelen ingegaan. Helaas betekent dat opnieuw geen ouders in de school en flink beperkte vieringen in december. Wij betreuren dit en proberen het binnen de regels nog zo feestelijk mogelijk te maken voor de kinderen.

Morgen komt Sinterklaas met enkele Pieten langs en zullen we er met de kinderen een mooi sinterklaasfeest van maken. Er is geen ontvangst buiten, dus de kinderen kunnen op de gebruikelijke tijd via de vier ingangen naar binnen komen.

De geplande kerstviering in de kerk met aansluitend een lichtjestocht naar school en diner in de klas, kan helaas niet doorgaan. Alle activiteiten moeten namelijk in school plaatsvinden. Daarom hebben wij besloten een alternatieve activiteit te bieden in de klas en aansluitend met elkaar wat lekkers te eten. Dat doen we op woensdagochtend. Het middagprogramma op woensdag 22 december komt daarmee te vervallen, de kinderen zijn om 12.00 uur vrij.

Ondanks alle beperkingen, gaan we er met elkaar een mooie decembermaand van maken!

Met vriendelijke groet,

Jos Dohle

Geen spreekuur meer

Op dit moment mogen ouders de school niet in. Geplande oudergesprekken worden online gevoerd. Binnenkort staat er ook weer een spreekuur op de kalender. Voor veel ouders is het onduidelijk wat er precies verwacht wordt op een spreekuur. Sommige ouders voelen zich verplicht om te komen, maar hebben zelf geen vragen. Daarnaast kunt u altijd een gesprek aanvragen met een leerkracht en hoeft u niet te wachten tot er een spreekuur is. Andersom zullen de leerkrachten dat ook zo doen. Daarom hebben we besloten de spreekuren te schrappen. Heeft u behoefte aan een gesprek? Stuur een berichtje naar de leerkracht en dan plannen we een gesprek in.

Bsjozef op Youtube

Veel ouders en leerlingen hebben zich de afgelopen jaren geabonneerd op ons Youtube kanaal. Dat kanaal is echter aangemaakt voordat we met alle leerlingen met Google gingen werken. Daarna is onze domeinnaam een zakelijk Google account geworden en is het oude account met dezelfde gegevens vervallen. We hebben sinds deze week een nieuw account, wat u kunt vinden door op onze website op het Youtube icoontje te klikken. Vervolgens kunt u zich op de pagina zelf ook weer abonneren op ons nieuwe kanaal.

Filmpje “Meer dan begaafd”

Gisteren is het filmpje “Meer dan begaafd” met u gedeeld. Dit filmpje is gemaakt om aan onze ouders duidelijk te maken hoe sommige hoogbegaafde, hoogsensitieve leerlingen bij ons leren. In het filmpje wordt ook aangegeven dat onze school daarin gespecialiseerd is. Dat zijn we inmiddels al bijna 20 jaar en onze kennis groeit nog steeds. Mede daarom wilden we ook graag eens laten zien wat er dan precies gebeurt. Veel kinderen maken gebruik van onze speciale trainingen. Allemaal om uiteenlopende redenen.

Enkele ouders vragen zich af of dit filmpje bedoeld is om nieuwe hoogbegaafde leerlingen te trekken. Dat is zeker niet de bedoeling, we hebben namelijk helemaal geen plek meer. Bijna alle groepen zitten op het maximale aantal leerlingen en ook de instroom bij de kleuters zit voor komend jaar al helemaal vol.

Het filmpje is bedoeld als een stuk uitleg naar onze ouders en om u te laten zien dat we trots zijn op wat er allemaal mogelijk is ten aanzien van de leerlingenzorg op de St. Jozefschool.

Ouderraad

Maandag vaart Sinterklaas met zijn Pieten weer terug naar Spanje, wordt de Sinterklaasversiering verwijderd en de kerstversiering tevoorschijn gehaald. Op de Jozefschool vieren we morgen met alle groepen het sinterklaasfeest. Iedereen heeft zijn best gedaan om er – ondanks de verscherpte maatregelen – toch een leuke dag van te maken. De Ouderraad mocht hieraan bijdragen door te helpen met uitzoeken en bestellen van de cadeautjes. Samen met de inpakpieten zijn deze cadeautjes allemaal ingepakt en klaargezet voor de komst van de Sint. Alle kinderen krijgen namelijk een mooi cadeautje van Sinterklaas en ook de leerkrachten en ander personeel wordt niet vergeten. De Ouderraad heeft tevens gezorgd voor een gezellig Sinterklaaszakje vol (verpakt) lekkers en een pakje drinken.

Op donderdag 11 en vrijdag 12 november is de schoolfotograaf geweest. Het waren drukke, maar leuke dagen en wij denken dat er van ieder kind een mooie foto is gemaakt. Wij hopen dat de foto’s binnenkort te bestellen zijn, maar de fotograaf heeft laten weten dat het erg druk is momenteel en hij weet niet of dit nog voor de Kerst gaat lukken. Die Kerst komt namelijk razendsnel dichterbij……

Alvast noteren

  • vrij 3/12: Sinterklaasviering tot 12.00 uur
  • vrij 3/12: 12.00 alle kinderen vrij
  • do 9/12: VO avond
  • do 21/12: Spelletjesmiddag groep 1/2
  • wo 22/12: Kerstviering in de klas tot 12.00
  • vrij 24/12: Start kerstvakantie, alle kinderen vrij.