TT – Talent Teaching

Op de St. Jozefschool werken wij met Talent Teaching (TT) voor de meerbegaafde leerlingen. Kinderen uit verschillende groepen krijgen op een vaste dag in de week onderwijs dat aansluit bij hun speciale onderwijsbehoeften. Vervolgens krijgen zij opdrachten mee die ze de rest van de week in de eigen groep kunnen maken.

Hieronder kunt u al het nieuws uit de TT lezen en voorbeelden van het werk zien.

  • opening project (3/21/2022) - Vorige week hebben we genoten van de spetterende opening van het schoolbrede project “onder water”.
  • TT-verrijkingsgroepen op zoek naar kunst! (9/22/2018) - De verrijkingsgroepen van de bovenbouw hebben vrijdag Wassenaarse kunst opgezocht.
  • De ONGELOFELIJKE BOOM (2/2/2018) - In de plusklas heeft groep 3 een ‘ongelofelijke’ boom ontworpen. Na intensief samenwerken vonden de jongens hun boom ‘geniaal’!
  • Spin in de plusklas (6/12/2017) - Als er bij groep 5 in de plusklas een wel heel grote, zwarte spin over het plafond loopt, krijgt hij of zij (en dat is meteen een interessante vraag!) natuurlijk de volledige aandacht van de kinderen. Dus wordt de trap ...
  • ‘Aluminium kan zweven’ (2/21/2017) - Groep 2, 4 en 5 hebben in de plusklas aluminiumfolie eens nader bekeken. Sommigen wisten te vertellen dat aluminium een metaal is waar ook vliegtuigen van worden gemaakt. Dat maakte dit folie geknipt om mee te knutselen binnen het thema ...
  • Verplaats je in de oermens (10/15/2015) - Door de ogen van de oermensen hebben de leerlingen van groep 3, 4 en 5 naar hun lijf gekeken. Wat kun je van buitenaf te weten komen over je binnenste? Het leverde heftige discussies op: kun je weten dat je ...
  • Uitreiking Dunne van Dale! (7/10/2015) - Waar komen woorden toch vandaan? Wie verzint ze of wie bepaalt er hoe iets genoemd wordt? Waarom zijn er verschillende talen? Kun je zomaar een woord laten opnemen in het woordenboek, in de ‘Dikke van Dale’?