Groepen
Nieuws
Agenda

Berichtenarchief

facebookYouTubeTwitterTwitter
school wassenaar

Deze school maakt onderdeel
uit van de SKOW.

Woord van de directie

Hartelijk welkom op de website van de St. Jozefschool. Een school waar we graag samen met u zorgen voor een fijne plek voor ieder kind. Op de St. Jozefschool leren de kinderen zich breder te ontwikkelen. Zo staan namelijk niet alleen de basisvakken rekenen, taal en lezen centraal, maar is er ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van de kinderen.

Wij zijn trots op onze uitgebreide leerlingenzorg. In de Remedial Teaching (RT) bieden we meerdere dagen per week leerlingen een steuntje in de rug en in de Plusklas bieden we al ruim 11 jaar extra uitdaging aan onze begaafde leerlingen.

directie

We bieden Engelse lessen aan in groep 1 tot en met 8 en hebben een prachtig groen schoolplein. Vanaf groep 4 werken alle leerlingen  bij verschillende vakken met tablets.

Samenwerken en samen leren staan centraal in de school. Iedere dag tutoren leerlingen uit groep 8 in de school. Zij helpen dan een jonger kind bijvoorbeeld met technisch lezen. Samen vieren wij de feesten, soms in de kerk, soms op school met een voorstelling. Ook nemen we in schoolverband tijd voor excursies, sportdagen en de Koningsdag.

In een veilig omgeving willen wij de kinderen laten ontdekken en uitdragen waar hun talenten liggen en hen klaarstomen voor het leven na de basisschool. Ook in het advies voor het vervolgonderwijs kijken wij  naar de wensen en mogelijkheden van ieder kind.

De St. Jozefschool staat voor goed en modern onderwijs. Als uw kind al op school zit dan kunt u altijd binnenlopen. Bent u een geïnteresseerde ouder,  dan kunt u altijd een afspraak maken voor een rondleiding. U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,

Jos Dohle